การประกันภัยความซื่อสัตย์คืออะไร?

นี่คือกรมธรรม์ประกันภัยที่ชดเชยคุณจากการสูญเสียทางการเงินโดยตรงอันเนื่องจากการกระทำที่ไม่ซื่อสัตย์ของพนักงานของคุณ

การกระทำต่างๆ ประกอบไปด้วยการปลอมแปลง, การยักยอกเงิน, การลักขโมยหรือการเปลี่ยนแปลงเพื่อฉ้อโกง

ความคุ้มครองนี้ไม่จำกัดการสูญเสียทางการเงินและยังรวมถึงอสังหาริมทรัพย์และสินค้าที่เกิดขึ้นจากพนักงาน

ความคุ้มครองหลัก

ภาพรวมสำหรับความคุ้มครองของคุณ

ซึ่งอยู่ในช่วงประกัน

ซึ่งอยู่ในช่วงประกัน


ในช่วงการว่าจ้างของพนักงานดังกล่าวมีการบังคับใช้ตามปกติ

ในช่วงการว่าจ้างของพนักงานดังกล่าวมีการบังคับใช้ตามปกติ


สอดคล้องกับอาชีพและหน้าที่ของพนักงานที่กระทำผิด

สอดคล้องกับอาชีพและหน้าที่ของพนักงานที่กระทำผิด


ตรวจพบในระหว่าง

ตรวจพบในระหว่าง

 • ที่อยู่ในช่วงประกัน
 • ภายใน 6 เดือนหลังจากนั้น
 • ภายใน 6 เดือนหลังการเสียชีวิต, สูญหายหรือไล่ออกของพนักงานที่กระทำผิด ไม่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นก่อน

เบี้ยประกันภัยของฉันเป็นเท่าไหร่?

 1. ชื่อของนายจ้าง   
 2. ประเภทของพนักงาน
 3. จำนวนพนักงาน
 4. ค่าจ้างประจำปีโดยประมาณ
 5. ขีดจำกัดความลับผิดต่อพนักงานแต่ละคน
 6. ปัจจัยอื่นๆ

ซื้อประกันตอนนี้

สิ่งที่ไม่ได้รวมอยู่ในความคุ้มครอง

 1. การสูญเสียที่เหนือกว่าผลรวมทั้งหมดที่พนักงานกระทำผิดซึ่งระบุเอาไว้ในกำหนดการ อย่างไรก็ตาม การยักยอกเงินหรือการยักยอกทรัพย์ที่ทำขึ้นโดยพนักงานมากกว่าหนึ่งรอบความคุ้มครองในการประกันภัย
 2. สำหรับการสูญเสียอันเนื่องมาจากการยักยอกเงินหรือยักยอกทรัพย์ที่เกิดขึ้นมาแล้วมากกว่าสิบสองเดือนก่อนวันที่ทราบถึงการสูญเสียต่างๆ ยกเว้น  เมื่อ:
  • การสูญเสียต่างๆ อันเนื่องมาจากการยักยอกเงินหรือการยักยอกทรัพย์ที่เกิดขึ้นในช่วงของประกันและพบในภายหลังแต่ภายในสามเดือนของการสิ้นสุดกรมธรรม์ประกันนี้หรือสิ้นสุดสัญญาว่าจ้างของพนักงานที่กระทำผิด นายจ้างจะมีสิทธิในการเรียกร้องสำหรับความเสียหายต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงสิบสองเดือนได้ทันทีก่อนวันสิ้นสุดกรมธรรม์ประกันนี้หรือวันสิ้นสุดของสัญญาว่าจ้างดังกล่าวไม่ว่าสัญญาใดสิ้นสุดก่อน
 3. การสูญเสียต่างๆ อันเกิดจากการยักยอกเงินหรือการยักยอกทรัพย์ของพนักงาน ซึ่งต่อมาคุณพบการฉ้อโกงหรือความไม่ซื่อสัตย์ของพนักงานของคุณ
 4. การฟ้องร้องไม่สำเร็จในคดียักยอกเงินหรือยักยอกทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบการเรียกร้องพื้นฐาน
 5. การสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการยักยอกเงินหรือการยักยอกสินค้า 

ข้อมูลสำคัญ

แผนต่างๆ อยู่ภายใต้การดูแล และการบริหารจัดการโดยบริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยความคุ้มครองของแผนประกัน และผลประโยชน์จากการประกัน ซึ่งทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของบริษัท ข้อมูลนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น