การประกันกระจกคืออะไร?

นี่คือกรมธรรม์ประกันคุ้มครองซึ่งประกันแผ่นกระจกที่พบได้ทั่วไปในห้องแสดงสินค้า, สำนักงานหรืออาคาร

ความคุ้มครองหลัก

ภาพรวมสำหรับความคุ้มครองของคุณ

คุณจะได้รับความคุ้มครองสำหรับ:

คุณจะได้รับความคุ้มครองสำหรับ:

  • “ความเสี่ยงทุกประเภท” แบบพื้นฐาน ภายใต้ข้อจำกัดความคุ้มครองที่ระบุไว้
  • กระจกแตกต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากรอยแตกที่เกิดขึ้นตลอดความหนาของกระจกซึ่งเป็นผลมาจากอุบัติเหตุหรือเคราะห์ร้ายที่ไม่ได้รวมอยู่ในข้อจำกัดความคุ้มครอง

เบี้ยประกันภัยของฉันเป็นเท่าไหร่?

ค่าเบี้ยประกันภัยของคุณอาจจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ:

  • ข้อมูลจำเพาะของกระจกที่เอาประกัน เช่น ขนาด ประเภท เป็นต้น
  • ตำแหน่งของกระจกที่เอาประกัน
  • ทุนประกันภัย
  • ปัจจัยอื่นๆ

ซื้อประกันตอนนี้

สิ่งที่ไม่ได้รวมอยู่ในความคุ้มครอง

(ก)การทำให้เสียโฉมหรือความเสียหายต่างๆ นอกเหนือรอยแตกที่เกิดขึ้นตลอดความหนาของกระจก

(ข) การแตกของกระจกที่เกิดขึ้นในระหว่างการขนย้ายหรือในระหว่างการประกอบหรือการเคลื่อนย้ายหรือในระหว่างการปรับเปลี่ยนที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามที่ระบุไว้ในกำหนดการ

(ค) การแตกต่างๆ ที่เป็นผลทางตรงหรือทางอ้อมโดยประมาณหรือบางโอกาสโดย รับผิดชอบต่อหรือสามารถติดตามหรือเกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับ:

(i) สงคราม, การบุกรุก, การโจมตีของศัตรู, ความเป็นศัตรูหรือการปฏิบัติในลักษณะสงคราม (ไม่ว่าสงครามจะได้รับการยืนยันหรือไม่ก็ตาม) สงครามกลางเมือง, การบ่อนทำลาย, การกบฏ, การปฏิวัติ, การก่อกบฏ, การยึดอำนาจ
(ii) การประท้วง, การจลาจล, ความวุ่นวายในบ้านเมือง
(iii) การกักขัง, การยึดทรัพย์, การริบทรัพย์หรือความพยายามต่างๆ ในลักษณะเดียวกันนี้
(iv) เพลิงไหม้, ระเบิด, ฟ้าผ่า, น้ำท่วม, พายุไต้ฝุ่น, พายุเฮอริเคน, พายุไซโคลน, พายุทอร์นาโด, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวหรือภัยทางธรรมชาติอื่นๆ

(ง) เกิดโดยหรือสืบเนื่องจากหรือเป็นผลจากรังสีไอออไนซ์หรือปนเปื้อนกัมมันตรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใดๆ หรือขยะนิวเคลียร์ที่เกิดจากการสันดาปของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์

ยกเว้นที่ได้ระบุเอาไว้ในเรื่องนี้อย่างชัดเจนว่ากระจกทั้งหมดจะต้องได้รับการพิจารณาถึงคุณภาพในการติดตั้งแผ่นกระจกในลักษณะปกติและความรับผิดของบริษัทจะจำกัดตามค่าใช้จ่ายของราคากระจก บริษัทอาจจะตัดสินใจทำการเปลี่ยนกระจกใหม่แทนที่การจ่ายเงินค่ากระจกโดยการเคลื่อนย้ายออกและติดตั้งกระจกใหม่ การปรับเปลี่ยนใหม่, รื้อถอนหรือฟื้นฟูกรอบหน้าต่าง, เบ้าหล่อยึดและกระเบื้องหรือวัสดุเดียวกันทั้งหมดซึ่งจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้ายก่อนเปลี่ยนกระจกซึ่งจะดำเนินจนแล้วเสร็จและผู้เอาประกันจะเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย

ข้อมูลสำคัญ

แผนต่างๆ อยู่ภายใต้การดูแล และการบริหารจัดการโดยบริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยความคุ้มครองของแผนประกัน และผลประโยชน์จากการประกัน ซึ่งทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของบริษัท ข้อมูลนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น