อะไรคือ SME สไมล์ TMITH?

นี่คือกรมธรรม์ที่ครอบคลุมการเสียหายหรือความเสียหายอันมีสาเหตุมาจากเพลิงไหม้, ฟ้าผ่าและภัยเพิ่มเติมอื่นๆ

ความคุ้มครองหลัก

ความคุ้มครองมีรายละเอียดตามข้อมูลด้านล่างดังต่อไปนี้

เพลิงไหม้และภัยที่คุ้มครอง

เพลิงไหม้และภัยที่คุ้มครอง

ครอบคลุมถึงการสูญเสียหรือความเสียหายอันมีสาเหตุมาจากเพลิงไหม้หรือฟ้าผ่า รวมทั้งภัยเพิ่มเติมอื่นๆ ที่เลือกรับประกัน


การสูญเสียรายได้

การสูญเสียรายได้

ครอบคลุมการสูญเสียทางการเงินของธุรกิจอันมีสาเหตุมาจากการหยุดชะงักของธุรกิจซึ่งเป็นผลมาจากการสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินของผู้เอาประกันภายใต้ส่วนที่ 1


การประกันการลักทรัพย์ในเคหสถาน (การขโมย, การปล้นหรือการปล้นทรัพย์)

การประกันการลักทรัพย์ในเคหสถาน (การขโมย, การปล้นหรือการปล้นทรัพย์)

ครอบคลุมการสูญเสียหรือความเสียหายให้กับทรัพย์สินของผู้เอาประกันซึ่งอยู่ภายในอาคาร/บ้านรวมทั้งอาคาร/บ้านซึ่งถูกขโมย, ปล้นหรือปล้นทรัพย์


การประกันกระจก

การประกันกระจก

ครอบคลุมการแตกของกระจกของตัวอาคาร


การประกันสำหรับเงิน

การประกันสำหรับเงิน

ครอบคลุมถึง:

  • เงินสูญหายภายในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของผู้เอาประกัน  & ซึ่งเก็บอยู่ในตู้นิรภัยหรือภายในห้องที่ล็อกไว้อย่างแน่นหนา
  • ความเสียหายของตู้นิรภัยหรือห้องที่ล็อกไว้อย่างแน่นหนา

การรับประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สาม

การรับประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สาม

ครอบคลุมความรับผิดอันเกิดจากการได้รับบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (รวมถึงการเสียชีวิต) ของบุคลอื่นและความเสียหายของทรัพย์สินของบุคคลอื่น


การพิจารณาการรับประกันภัยตั้งอยู่บนพื้นฐานของประเภทธุรกิจและพวกเราแบ่งประเภทธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่ม 

ซื้อประกันตอนนี้

ข้อมูลสำคัญ

แผนต่างๆ อยู่ภายใต้การดูแล และการบริหารจัดการโดยบริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยความคุ้มครองของแผนประกัน และผลประโยชน์จากการประกัน ซึ่งทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของบริษัท ข้อมูลนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น