วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแต่ละแห่งย่อมมีความต้องการแตกต่างกันไป สำหรับบริษัทที่มีวิสัยทัศน์ก้าวล้ำ จะเล็งเห็นว่าการประกันภัยถือเป็นการลงทุนที่สำคัญ เพื่อให้ความคุ้มครองและความมั่นคงทางจิตใจให้กับพนักงานและนายจ้าง แผนการประกันภัยสวัสดิการสำหรับพนักงานยังเป็นเป็นแรงจูงใจให้แก่พนักงานที่มีคุณภาพสำหรับองค์กรอีกด้วย

ที่โตเกียวมารีน เราให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ในการดูแลธุรกิจของท่าน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับความคุ้มครองที่ดีที่สุด


คุ้มครองพนักงานของท่าน

แผนความคุ้มครองสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

พนักงานของท่านเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุด ให้ความคุ้มครองบุคลากรเหล่านั้นด้วยแผนสวัสดิการและผลตอบแทน ที่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดี ปรึกษาเราเกี่ยวกับการประกันภัยพื้นฐานสำหรับพนักงานที่มีคุณค่าของท่าน

เรียนรู้เพิ่มเติม

โปรดติดต่อเรา