ขั้นตอนดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับรถยนต์/ขั้นตอนในการแจ้งเคลม

ขั้นตอนต่างๆ เหล่านี้ช่วยให้คุณกรอกข้อมูลในใบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับรถยนต์ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

โทร 02-686-8616 กด 4 เพื่อแจ้งอุบัติเหตุ การแจ้งความเสียหาย

ขั้นตอนสำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับรถยนต์มีอะไรบ้าง?

 • รายงานการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของคุณ

  1
 • จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อคุณ

  2


 • ติดต่อศูนย์บริการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับรถยนต์ทางโทรศัพท์ ที่เบอร์ 02 686 8616 (กด 4) โปรดเตรียมข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี้: ชื่อของผู้เอาประกัน และ/หรือหมายเลขกรมธรรม์ประกันภัยของรถยนต์ที่ได้รับอุบัติเหตุ ทะเบียนรถและยี่ห้อของรถยนต์ที่ได้รับอุบัติเหตุ ชื่อผู้ขับ สาเหตุของอุบัติเหตุ สถานที่เกิดเหตุ (โปรดบอกข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อการระบุตำแหน่งได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ถ้ามี) และสถานที่สำหรับการนัดพบทันทีกับผู้สำรวจของเรา เช่น สถานีตำรวจ การให้ข้อมูลอย่างละเอียดจะช่วยให้เราดำเนินการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
 • เราจะส่งข้อความสั้นให้กับผู้ขับขี่ ซึ่งแสดงหมายเลขการแจ้งเตือนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและ/หรือชื่อของผู้สำรวจและเวลานัดหมาย

คุณจะต้องทำอะไรหลังจากเกิดอุบัติเหตุ

ถ้าหากคุณไม่สามารถติดต่อเรา โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้:

ถ้าหากคุณไม่ได้เป็นฝ่ายผิด

 1. ถ้าหากรถยนต์ของบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น (หลังจากนี้จะเรียกว่า T/P) ไม่มีประกัน คุณต้องมั่นใจว่า:
  • ได้ร้องขอให้ T/P เขียนใบความรับผิดและถ่ายเอกสารทะเบียนรถของเขา/เธอ ถ้าคุณไม่สามารถขอเอกสารเหล่านี้ โปรดจดเลขทะเบียนรถ, ยี่ห้อ, ชื่อและที่อยู่ของผู้ขับ
  • เก็บเอกสาร T/P เช่น ใบขับขี่หรือบัตรประจำตัวประชาชนไว้
  • แจ้งความกับตำรวจในท้องถิ่นและส่งสำเนาคาร์บอนรายงานของคุณมาให้กับเรา
  • แจ้งให้เราทราบทันทีในวันทำการวันต่อไป
 2. ถ้าหากรถยนต์ของ T/P มีประกัน
  • แลกเปลี่ยนแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหม (ใบสีขาวที่แนวมาพร้อมกับกรมธรรม์ประกัน) ซึ่งบริษัทประกันภัยทั้งสองฝ่ายได้ออกให้กับประเภทการประกันที่ 1, 2, 3 และต่อๆ ไป
  • ถ้าหาก T/P ไม่มีแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ร้องขอให้เขา/เธอติดต่อบริษัทประกันภัยของเขา/เธอ
  • สอบถาม T/P สำหรับบันทึกการยอมรับความรับผิดจากผู้สำรวจของบริษัทประกันภัยของเขา/เธอ
  • แจ้งให้เราทราบทันทีในวันทำการถัดไป
 3. ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
  • แสดงแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและสอบถามบุคคลที่สามว่าเขา/เธอมีแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเหมือนกับของคุณหรือไม่ ถ้ามี โปรดดำเนินการต่อด้านล่างนี้ ถ้าไม่มี ติดต่อบริษัทประกันภัยของคุณ
  • ตรวจสอบความถูกต้องของเลขทะเบียนรถที่แสดงอยู่ในแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของบุคคลที่สามว่าตรงกับป้ายทะเบียนรถยนต์ของเขาหรือเธอ ถ้าไม่มี ติดต่อบริษัทประกันภัยของคุณ ถ้าตรงกัน โปรดดำเนินการดังต่อไปนี้:
   • กรอกรายละเอียดทั้งหมดในส่วนที่ II ของแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของคุณ และบันทึกรายละเอียดความเสียหายของรถยนต์ของคุณและรถยนต์ของบุคคลที่สามในส่วนที่ III และIV ตามลำดับ โดยการตกลงร่วมกัน รายละเอียดทั้งหมดที่ได้รับการบันทึกจะต้องได้รับการระบุลงในเอกสารของทั้งสองฝ่าย
  • ลงลายเซ็นของคุณในแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของตนเองรวมทั้งในเอกสารของบุคคลที่สาม โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:
   • ใส่เครื่องหมายที่กล่องด้าน “ถูก” ถ้าหากคุณไม่ใช่ฝ่ายผิด
   • ใส่เครื่องหมายที่ “ผิด” ถ้าหากคุณเป็นฝ่ายผิด
   • ใส่เครื่องหมายที่ “ประมาททั้งสองฝ่าย” ถ้าหากทั้งสองฝ่ายต่างประนีประนอมกันได้
   • ถ้าหากคุณไม่สามารถระบุได้ว่าฝ่ายใดเป็นคนผิด จะต้องใช้การตัดสินของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร
  • แลกแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนี้กับบุคคลที่สาม หลังจากนั้นนำเอกสารและแจ้งให้เราทราบเกี่ยวอุบัติเหตุเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 7 วัน ทั้งนี้เพื่อการคุ้มครองสิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนก่อนที่คุณจะนำรถยนต์รับการซ่อม
  • ถ้าหากรถยนต์ของคุณอยู่ในประกันภายใต้เงื่อนไขการประกันชั้น 2 (เพลิงไหม้หรือการขโมยสำหรับบุคคลที่สาม) หรือชั้น 3 (เฉพาะบุคคลที่สาม) และคุณเป็นฝ่ายถูก นำแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของบุคคลที่สามที่เป็นฝ่ายผิดและติดต่อบริษัทประกันของเขา/เธอเพื่อแจ้งการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของคุณภายใน 7 วัน
  • ขอแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเราเพื่อใช้เมื่อเกิดอุบัติเหตุในอนาคต
 4. ในกรณีที่รถยนต์ของ T/P มีประกันแต่ T/P ไม่สามารถติดต่อบริษัทประกันของเขา/เธอได้
  • จดชื่อบริษัทประกัน, หมายเลขกรมธรรม์และวันหมดอายุ
  • จดเลขทะเบียนรยนต์ของ T/P และยี่ห้อ พร้อมกับชื่อและที่อยู่ของ T/P
  • ขอให้ T/P เขียนใบความรับผิดและขอสำเนาทะเบียนรถของเขา/เธอ ถ้าคุณไม่สามารถรับเอกสารเหล่านี้ โปรดเลขทะเบียนรถยนต์
  • เก็บเอกสารของ T/P ต่างๆ อย่างเช่น ใบขับขี่หรือบัตรประจำตัวประชาชน
  • แจ้งความกับตำรวจในท้องถิ่นและส่งสำเนาคาร์บอนรายงานของคุณมาให้กับเรา
  • แจ้งให้เราทราบทันทีในวันทำการวันต่อไป

ถ้าหากคุณเป็นฝ่ายผิด

 1. ในกรณีที่รถยนต์ของ T/P ไม่มีประกันหรือไม่มี “แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน” โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:
  • จัดเตรียมการนัดหมายกับ T/P เพื่อเข้ามายังบริษัทของเราพร้อมรถยนต์ที่เสียหายในวันทำการวันต่อไป ถ่ายรูปความเสียหายไว้ล่วงหน้า ถ้าเป็นไปได้
  • หลังจากตำรวจจราจรได้ตัดสินว่าคุณเป็นคนผิด ขอให้ T/P ออกสำเนาคาร์บอนของรายงานและนำรถของเขา/เธอที่เสียหายมายังบริษัทของเรา
  • ในกรณีที่เห็นชัดว่าคุณเป็นฝ่ายผิด เขียนใบความรับผิดให้กับเขา/เธอ
 2. ในกรณีที่ T/P มีประกันชั้น1, 2, 3 หรือชั้นอื่นๆ และเขา/เธอมี “แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน”
  • แลกเปลี่ยน “แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน” (บัตรสีขาวที่แนบมาพร้อมกับกรมธรรม์ประกัน) ซึ่งบริษัทจะออกให้และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มหรือในหัวข้อที่ 1.3

ถ้าหากทั้งสองฝ่ายยืนยันว่าประมาททั้งคู่

 1. ในกรณีที่คู่กรณีทั้งสองประมาทและมีประกันชั้น 1, 2, 3 หรือชั้นอื่นๆ และเขา/เธอมี “แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน”
  • แลกเปลี่ยน “แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน” (บัตรสีขาวที่แนวมาพร้อมกับกรมธรรม์ประกัน) ซึ่งบริษัทจะออกให้และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มหรือในหัวข้อ 1.3
 2. ในกรณีที่รถยนต์ของ T/P ไม่มีประกัน หรือ “แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน” โปรดจด:
  • ในกรณีที่พิสูจน์โดยตำรวจจราจรว่าผู้เอาประกันเป็นผู้ประมาท โปรดนำสำเนาคาร์บอนจากตำรวจและติดต่อเราพร้อมรถยนต์ที่เสียหาย
  • ถ้าในกรณีที่ไม่มีการพิสูจน์โดยตำรวจจราจร สอบถามเพื่อแจ้งว่าผู้ขับทั้งสองประมาท

ถ้าหากทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตัดสินได้ว่าใครเป็นฝ่ายผิด

 1. แจ้งความในท้องถิ่นทันที
 2. ห้ามเคลื่อนย้ายรถยนต์จนกว่าตำรวจจะมาถึง
 3. ให้ตำรวจเป็นผู้ตัดสินว่าใครเป็นฝ่ายผิด ถ้าหากคุณไม่ได้เป็นฝ่ายผิด ให้ดูในหัวข้อที่ 1
 4. ถ้าหากคุณเป็นฝ่ายผิด ให้ดูที่หัวข้อที่ 2

ถ้าหากคุณทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ

 1. นำเขา/เธอไปยังโรงพยาบาลหรือคลินิกที่ใกล้ที่สุดทันทีเพื่อรับการรักษาเบื้องต้น ถ้าหากคุณมีคำสั่งจากตำรวจ โปรดแสดงเอกสาร อย่างเช่น สติกเกอร์ ที่เราได้ให้เพื่อติดไว้ที่กระจกหน้ารถของคุณให้โรงพยาบาลได้ทราบ โรงพยาบาลทุกแห่งจะรับการรักษาเบื้องต้นกับผู้เคราะห์ร้าย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะว่าโรงพยาบาลจะส่งใบแจ้งว่าเป็นลูกหนี้ให้กับเรา บางโรงพยาบาลอาจจะร้องขอให้ทำการชำระเงินก่อน ซึ่งเราจะชำระเงินคืนให้กับคุณในภายหลัง
 2. แจ้งให้เราทราบทันทีในวันทำการถัดไป

เมื่อรถยนต์ของคุณถูกยึด

ถ้าหากรถยนต์ของคุณถูกยึดเพื่อใช้ในการพิสูจน์ ณ ที่สถานีตำรวจ คุณจะต้องนำของมีค่าทั้งหมดออกจากรถยนต์ สอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อตรวจสอบและบันทึกสภาพของรถยนต์และรับสำเนาคาร์บอนของรายงาน

เมื่อรถยนต์ของคุณถูกขโมย

โปรดโทรหาศูนย์บริการรถยนต์หาย เบอร์โทร 1192 (ในประเทศไทยเท่านั้น) เพื่อแจ้งเหตุโดยทันที ต่อไป เดินทางไปแจ้งความที่สถานที่ตำรวจที่ใกล้กับจุดที่รถยนต์ของคุณหาย พร้อมเอกสารต่างๆ ดังต่อไปนี้:

 1. ทะเบียนรถยนต์ (พร้อมลายเซ็นและตราประทับของเจ้าหน้าที่)
 2. ใบมอบฉันทะ (พร้อมลายเซ็นและตราประทับของผู้มอบอำนาจ)
 3. บันทึกคำให้การของบริษัทของคุณ (พร้อมลายเซ็นและตราประทับของผู้มอบอำนาจ)
 4. สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้อำนวยการที่มอบอำนาจพร้อมลายเซ็น (บุคคลที่มอบอำนาจในนามของเขา)
 5. สำเนาของบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจพร้อมลายเซ็น (บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการแทน) ถ้าหากรถยนต์ถูกขโมยภายใต้สัญญาเช่าซื้อ โปรดตรวจสอบบริษัทการเงินหรือบริษัทให้เช่ารถยนต์

หลังจาก 1 เดือนนับจากวันที่รถยนต์สูญหาย โปรดโทรติดต่อเราเพื่อขอจดหมายให้กับตำรวจ ซึ่งเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ ในเวลาเดียวกันโปรดเตรียมเอกสารต่างๆ เพื่อใช้ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อขอค่าชดเชย:

 1. ทะเบียนรถยนต์ (พร้อมลายเซ็นและตราประทับของเจ้าหน้าที่)
 2. ใบมอบฉันทะ (พร้อมลายเซ็นและตราประทับของผู้มอบอำนาจ)
 3. การโอนสิทธิ (พร้อมลายเซ็นและตราประทับของผู้มอบอำนาจ)
 4. บันทึกคำให้การของบริษัทของคุณ (พร้อมลายเซ็นและตราประทับของผู้มอบอำนาจ)
 5. สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของบุคคลรับมอบอำนาจพร้อมลายเซ็นของเขา/เธอ
 6. สิ่งสำคัญ

อะไรคือสิ่งที่เราดำเนินการ ถ้าหากคุณไม่สามารถติดต่อเมื่อรถยนต์ของคุณเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ - และไม่สามารถเคลื่อนย้ายรถยนต์?

โปรดโทรติดต่อ
บริษัท สหมิตร รถยนต์ จำกัด (สุขุมวิท 36)
เบอร์โทรศัพท์ 0-2258 6103, 0-2258 6108, 0-2258 6170 โทรสาร
บริษัท สหมิตร รถยนต์ จำกัด (สาขาห้วยขวาง)
เบอร์โทรศัพท์ 0-2277 0939, 0-2277 7255 โทรสาร

ค่ายกรถ, ค่าลากรถหรือค่ารถยนต์สี่ล้ออื่นๆ คือ:

 • กรุงเทพ: ค่าบริการสูงสุดคือ 500 บาท / ครั้ง
 • ภายในเขตปริมณฑล: ค่าบริการสูงสุดคือ 600-800 บาท / ครั้ง
  เช่น บางนา-ตราด กม. 4, สำโรง, หลักสี่, ตลิ่งชัน, พุทธมณฑล, พระรามที่ 2 (ธนบุรี-ปากท่อ), ลาดกระบัง
 • จังหวัดใกล้เคียง: ค่าบริการสูงสุดคือ 1,200-1,500 บาท / ครั้ง
  เช่น ปทุมธานี, ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา, สมุทรสาคร, นครปฐม
 • ในจังหวัดอื่นๆ ค่าบริการจะคำนวณตามระยะทาง เช่น หนึ่งกิโลเมตรเท่ากับ 10 บาท
  เช่น กรุงเทพถึงนครราชสีมา ค่าบริการอยู่ที่ประมาณ 2,580 บาท
   

ถ้าหากรถยนต์ของคุณไม่สามารถเคลื่อนที่ด้วยล้อของรถยนต์เอง จะใช้ล้อพิเศษในการเคลื่อนย้าย ค่าบริการเพิ่มเติมคือ 500 - 800 บาท

ถ้าจำเป็นต้องประกันตัวผู้ขับขี่

บริษัทจะจัดเตรียมเงินสำหรับการประกันตัวผู้ขับขี่สูงสุดตามขีดจำกัดความรับผิดสำหรับเงินประกันตัวตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกัน

โทษอาญาทั่วไปสำหรับผู้ขับขี่

 • ความเสียหายของทรัพย์สินของ T/P: 400 - 1,000 บาท
 • การได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย:
  • ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
  • จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน
  • หรือทั้งจำและปรับ
 • การได้รับบาดเจ็บสาหัส:
  • ปรับไม่เกิน 6,000 บาท
  • จำคุกไม่เกิน 3 ปี
  • หรือทั้งจำและปรับ
 • กรณีที่ได้รับบาดเจ็บจนเสียชีวิต:
  • ปรับไม่เกิน 20,000 บาท
  • จำคุกไม่เกิน 10 ปี
  • หรือทั้งจำและปรับ
 • ถ้าหากผู้ขับขี่หลบหนีจากที่เกิดเหตุหรือไม่ได้รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ:
  • ค่าปรับเพิ่มเติมตั้งแต่ 5,000 - 20,000 บาท
  • จำคุกไม่เกิน 6 เดือน
  • หรือทั้งจำและปรับ
  • รถที่ประสบอุบัติเหตุจะถูกยึดจนกว่าจะปิดคดี

เมื่อใดควรแจ้งความ

เกี่ยวกับอุบัติเหตุ

ควรแจ้งความเกี่ยวกับอุบัติเหตุทุกครั้งแม้ว่าไม่ทำให้เกิดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

 1. โทรติดต่อศูนย์ติดต่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับรถยนต์ของเราที่เบอร์ 14006 เพื่อรายงานการเกิดอุบัติเหตุไม่เกินกว่า 3x24 ชั่วโมงนับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ (โปรดแจ้งหมายเลขกรมธรรม์และชื่อของผู้เอาประกัน)
 2. กรอกแบบฟอร์มและเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วนซึ่งใช้ในกระบวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
  • สำเนาทะเบียนรถยนต์, ใบขับขี่และกรมธรรม์ประกันภัยของผู้ขับขี่
  • ใบแจ้งความเกี่ยวกับอุบัติเหตุ, การขโมยหรือทำลายทรัพย์สิน
 3. เก็บหลักฐานหรือแสดงหลักฐานให้กับผู้เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทนที่นัดหมายมา (ผู้ประเมินความเสียหาย) เพื่ออำนวยความสะดวกในขั้นตอนการตรวจสอบเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 4. ส่งใบเสนอราคาสำหรับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่ภายใต้การอนุมัติของเรา

ทำไมต้องรายงานเหตุการณ์?

ถ้าหากคุณไม่รายงานเหตุการณ์ คุณอาจจะ

 • สูญเสียผลประโยชน์/สิทธิการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดที่คุณมีสิทธิจะได้รับ และ/หรือ
 • ละเลยความรับผิดชอบของคุณด้วยตัวคุณเองและบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   

แจ้งเหตุตลอด 24 ชั่วโมง

 • สายด่วน ตลอด 24 ชั่วโมง / 7 วันต่อสัปดาห์

  สายด่วน ตลอด 24 ชั่วโมง / 7 วันต่อสัปดาห์

  สายด่วน 24 ชม. โทร 02-686-8616 กด 4

รายงานการเกิดอุบัติเหตุในประเทศไทย

1

แจ้งความที่สถานีตำรวจที่ใกล้ที่สุดในประเทศไทย

2

ถ้าหากรถยนต์ของคุณไม่สามารถใช้งานได้หรือต้องใช้รถลาก กรุณาติดต่อ 0-2686-8616 กด 4

ระยะเวลาทีใช้ในการพิจารณาและชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย

1

สำหรับกรมธรรม์ภาคบังคับ

บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ภายใน 7 วันนับแต่วันที่บริษัทได้ตกลงค่าสินไหมทดแทนเป็นที่ยุติแล้ว และบริษัทได้รับหลักฐานแสดงความเสียหายที่ครบถ้วนถูกต้อง

 

2

สำหรับกรมธรรม์ภาคสมัครใจ

บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทได้ตกลงค่าสินไหมทดแทนเป็นที่ยุติแล้ว และบริษัทได้รับหลักฐานแสดงความเสียหายที่ครบถ้วนถูกต้อง