ในฐานะที่ตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการขยายตัวและเติบโตอย่างเต็มที่ ธุรกิจในภูมิภาค จะมีโอกาสที่จะได้พบกับความเจริญเติบโตแบบยั่งยืน ข้อมูลจาก Singapore Economic Board (SEB) สนับสนุนการค้นพบนี้ที่แสดงให้เห็นถึงจำนวนธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีอัตราการเติบโตทุกปี  ซึ่งคาดการณ์ได้ว่าประชากรในภูมิภาคตระหนักถึงแนวโน้มและการเริ่มต้นทำธุรกิจในภูมิภาค ควบคู่ไปกับต้นทุนที่มีอยู่อย่างเพียงพอที่จะเกื้อหนุนผู้ที่มีสัญชาตญาณของผู้ประกอบการในภูมิภาคนี้ นี่คือช่วงเวลาแห่งการเปิดตัวของธุรกิจใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ถึงแม้จะมีเงินทุนต่าง ๆ มากมายเข้ามา แต่การรักษาระดับทุนให้อยู่ระดับต่ำยังคงเป็นวัตถุประสงค์หลักสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก และขนาดกลาง (SMEs) ที่ต้องการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืนท่ามกลางการแข่งขันของกลุ่มธุรกิจที่เหมือนกัน  วิธีใดที่จะสามารถช่วยให้ลูกจ้างและผู้ประกอบการประสบความสำเร็จได้ ในขณะที่ต้องมีการควบคุมต้นทุนให้ต่ำไปด้วย? ลองมาดู 4 วิธีที่จะช่วยให้สามารถลดค่าใช้จ่ายระยะสั้น เพื่อเป็นหนทางสู่ความสำเร็จในระยะยาว

1. คัดสรรบุคลากรอย่างชาญฉลาด

สามารถพูดอีกนัยหนึ่งคือ เลือกคนให้ตรงกับงาน สิ่งนี้จะช่วยให้ลดต้นทุนของธุรกิจโดยการลดการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไป เช่น การใช้เวลาไปเพื่อการฝึกอบรมให้กับผู้ที่ไม่มีความสามารถตรงกับหน้าที่งานหรือการเริ่มต้นกระบวนการจัดหาบุคลากรใหม่ ซึ่งล้วนแต่เป็นต้นเหตุแห่งค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

ทั้งหมดนี้ คือการค้นหาผู้ที่มีความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้น ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าทั้งลูกจ้างและผู้ว่าจ้าง ได้รับผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน วิธีหนึ่งที่เป็นการประเมินผลทางด้านจิตใจหรือจิตวิทยาระหว่างการสัมภาษณ์เพื่อให้สามารถมองเข้าไปถึงจิตใจของผู้สมัครได้  ทั้งนี้ ทุกคนล้วนมีสิ่งที่เหมาะกับแต่ละคนแตกต่างกันออกไป คือ ผู้สมัครที่ไม่เป็นไปตามคุณสมบัติที่วางไว้สำหรับหน้าที่เฉพาะ อาจเป็นผู้ที่มีความพร้อมสำหรับการขยายกิจการในอนาคตของทีมอื่น ๆ

2. สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อพันธมิตร

มีวัตุประสงค์ในการสร้างประโยชน์มากมายในการสานสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจ ไม่เพียงแต่เพื่อความราบรื่นในการติดต่อธุรกิจหรือการเจรจาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสร้างโอกาสที่จะสามารถทำข้อตกลงอันเป็นผลประโยชน์ได้โดยง่ายดายอีกด้วย  ทั้งนี้ ในทุกความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนั้นจะแข็งแกร่งแน่นแฟ้นได้ ก็ต่อเมื่อยืนหยัดอยู่บนความจริงใจและเชื่อถือได้ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจที่ควรจะมีความโปร่งใสต่อกันเพื่อให้สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งได้ ซึ่งจะนำธุรกิจไปสู่ความสำเร็จแบบยั่งยืนทั้งสองฝ่าย

3. แยกข้าวสาลีออกจากข้าวเปลือก

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจ SMEs ที่ส่วนใหญ่มักมีเงินทุนจำกัด พูดอีกอย่างหนึ่ง คือ ผู้ว่าจ้างควรมีการระบุตัวตนของผู้ที่ไม่ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถภายในทีม โดยมอบหมายหน้าที่อื่นให้ทำเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพมากขึ้น และนำพาองค์กรไปสู่ความมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  การระบุตัวตนและมอบหมายงานอื่นให้กับบุคคลนั้น ๆ ได้ตั้งแต่ต้น ช่วยให้องค์กรสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายจากการสูญเสียโอกาสและเก็บเกี่ยวผลตอบแทนจากกลุ่มลูกจ้าง   นอกจากนี้ วิธีการนี้ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับทีมงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุขในระยะยาว

4. การวางแผนเพื่ออนาคตของธุรกิจ

แน่นอนว่า ทุกการดำเนินธุรกิจล้วนมีความเสี่ยง เพื่อให้การมุ่งเน้นการพัฒนาและการสร้างความแข็งแกร่งขององค์กรที่ดียิ่งขึ้น การมีความคุ้มครองทรัพย์สินในธุรกิจของคุณ ทั้งในส่วนของอุบัตเหตุส่วนบุคคลและสาธารณะ เพื่อให้คุณสามารถใช้เวลาไปกับการดำเนินธุรกิจโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเหตุเหล่านั้น

ด้วยหลากหลายแพคเกจความคุ้มครองที่ให้คุณได้เลือกได้ตามความจำเป็นของธุรกิจของคุณกับแผนประกันภัยจากโตเกียวมารีน TM Business Suite และ Tokio Marine Employee Benefits ที่ช่วยให้ความคุ้มครองให้คุณได้อุ่นใจโดยไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันแพง ๆ ให้คุณรู้สึกปลอดภัยในการดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันใดในอนาคต

สำหรับผู้ประกอบการที่มีจิตแห่งความมุ่งมั่น นี่คือปีแห่งการก้าวกระโดดของความเชื่อมันและโอกาสของคุณ

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

เว็ปไซต์นี้มีการเชื่อมโยงกับเว็ปไซต์ซึ่งมีบุคคลภายนอกเป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการ  ทั้งนี้ เป็นเพียงการอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านเท่านั้น

กลุ่มบริษัทโตเกียวมารีนประกันภัยจึงไม่มีอำนาจ ควบคุม รับรอง รับประกัน หรือยืนยันความถูกต้อง ความเหมาะสม ความน่าเชื่อถือหรือรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลใดๆที่ปรากฎในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

กลุ่มบริษัทโตเกียวมารีนประกันภัยมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าในลักษณะใด ๆ กับเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากการเข้าชมเว็ปไซต์ของบุคคลภายนอก