เราต้องเผชิญหน้ากับผู้นำที่ดีมาตลอดชีวิตของเรา ไม่ว่าจะในด้านการเมือง การติดต่อธุรกิจ หรือวงจรสังคม ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ดูเหมือนจะมีคนหลั่งไหลไปหาพวกเขา กระตือรือร้นที่จะทำตามการนำของพวกเขาในแง่ของการตัดสินใจไม่ว่าเล็กหรือใหญ่  

อะไรคือการแยกแยะระหว่างดี กับที่ดี? อะไรคือสิ่งกำหนดลักษณะดังกล่าวของผู้นำ? บทความนี้จะอธิบายลักษณะที่พบได้ในผู้นำที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับคุณที่จะเริ่มต้นและเพิ่มขีดความสามารถในการมีบทบาทในฐานะผู้นำ

1. มีความอยากรู้อยากเห็น

ผู้นำที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่น ๆ มักจะมีความอยากรู้อยากเห็นกับผู้คนรอบข้างอย่างเป็นธรรมชาติ ความอยากรู้อยากเห็นอย่างเป็นธรรมชาตินี้ จะทำให้พวกเขาได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง โดยเป็นผู้ฟังสิ่งที่ผู้คนเหล่านั้นได้กล่าวออกมา และรับฟังมุมมองของพวกเขา เมื่อมีการพัฒนาหรือความเข้าใจเห็นอกเห็นใจเพื่อนร่วมงาน ถือเป็นกุญแจสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าทำไมเขาถึงมีวิธีการคิดแบบที่คิดเช่นนั้น อะไรคือสิ่งที่พวกเขาตระหนักเป็นสำคัญ และวิธีการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ของพวกเขา

สิ่งนี้ทำให้ผู้นำที่ดีไปสู่ความเห็นอกเห็นใจและเปิดแนวคิดใหม่ ๆ ให้กับพวกเขา ด้วยการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับคนที่ทำงานให้กับพวกเขา

2. ความตระหนักในตนเอง

ผู้นำที่ดีต้องมีความใกล้ชิด  ความรู้เกี่ยวกับความซื่อสัตย์ของสภาวะอารมณ์ของพวกเขา โดยจะระมัดระวังตนเองทั้งในจุดแข็งและจุดอ่อน  มีความถูกต้องเป็นบรรทัดฐานจะช่วยผู้นำในการใช้ประโยชน์จากคำแนะนำหรือการตัดสินของผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาในเวลาที่เหมาะสมที่จะแสดงความยืดหยุ่นและความอ่อนน้อมถ่อมตน

ผู้นำดี ๆ รู้ว่าเมื่อใดที่พวกเขาทำงาน “อยู่ในโซน” และเมื่อไรที่ทำงานเกินไป ในการเสริมสร้างศักยภาพของพวกเขาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์สูงสุด ตามศักยภาพและความสามารถของพวกเขา

3. การสื่อสารที่ชัดเจน

ผู้นำที่ดีมีความสามารถในการบอกกล่าวแนวคิดและวิธีการในวิธีที่ไม่สร้างช่องว่างใด ๆ ให้สงสัยอีกเลย

การรู้ว่าสิ่งที่เราต้องการประสบความสำเร็จมักจะชัดเจนในหัวของเรา แต่ถ้าการอธิบายออกมาของเราเกิดช่องว่าง ก็ดูเหมือนจะกลายเป็นการสื่อสารที่ขาดหายไป

หากมีข้อบกพร่องใดในเรื่องนี้ ควรแก้ไขโดยทันที เพราะอาจทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสูญเสียความเชื่อมั่นในผู้นำที่ไม่สามารถที่จะแสดงออกอย่างชัดเจน จากมุมมองของผู้นำ หากเธอ/เขาไม่สามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของเขาให้กับสมาชิกทีม สุดท้ายแล้วผลิตภัณฑ์ก็มีแนวโน้มที่จะไม่เป็นที่น่าพอใจไปด้วย

4. ความสามารถในการกระตุ้น

ผู้นำที่ดีไม่ได้นำโดยการบอกผู้ใต้บังคับบัญชาว่าต้องทำอะไร แต่ผู้นำที่ดีที่สุดนั้นจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องการที่จะช่วยและทำงานให้กับพวกเขา

ส่วนสำคัญของการบรรลุเป้าหมายนี้คือการปลูกฝังความปรารถนาที่จะช่วยเหลือคนอื่น เมื่อคนอื่นรู้สึกว่าคุณมีความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือพวกเขา, เขาจะรู้สึกกระตุ้นให้มุ่งมั่นและช่วยคุณเมื่อถึงเวลาที่ต้องการความสามารถในการกระตุ้น

5. การเรียนรู้วิธีการเผชิญหน้า

ทุกคนไม่มีวิธีการทำงานที่เหมือนกัน ซึ่งก็ฟังดูเป็นเหมือนกับแนวคิดพื้นฐาน แต่ก็มักจะมองข้ามโดยผู้ที่ลุกขึ้นไปที่ตำแหน่งผู้นำ

องค์ประกอบ เช่นวัฒนธรรม มุมมอง พื้นฐานการศึกษา กำแพงภาษา คุณสมบัติส่วนบุคคล และระบบทรงคุณค่าต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อทุกวิธีการที่ข้อมูลการประมวลผลและการตีความ

ตัวอย่างเช่นบางคนมีความสามารถที่จะทำงานได้ดีภายใต้ความกดดันขณะที่บางคนไม่สามารถทำได้ เพื่อให้บรรลุประสิทธิผลที่ดีที่สุดในฐานะผู้นำคนหนึ่งจะต้องมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับวิธีการที่ไม่ซ้ำกันของพวกเขาซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับบางสถานการณ์

ความสามารถในการดำเนินการแนวคิดของ "วิธีการ" ที่มีความสำคัญในความสามารถของผู้นำใด ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของทีมงานและเพื่อนร่วมงานคนอื่น ๆ ไปพร้อมกัน

เช่นเดียวกับวิธีการพิเศษเฉพาะที่อธิบายไว้ในส่วนสุดท้ายไม่มีคำแนะนำทั่วไปสำหรับการประสบความสำเร็จในฐานะผู้นำ อย่างไรก็ตามการรวมกันของบางส่วนของด้านบนและความสามารถในการทำงานร่วมกับทีมจะมีผลอย่างมากต่อชื่อเสียงของทุกคนที่ประกาศตัวเองว่าเป็นผู้นำที่ดี

ตอนนี้ยังไม่ได้อยู่ในตำแหน่งของผู้นำ? ไม่ต้องหงุดหงิด นี่คือเคล็ดลับบางส่วน ที่คุณสามารถเตรียมความพร้อมจากตำแหน่งของลูกศิษย์ที่เป็นผู้นำเมื่อโอกาสมาถึง!

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

เว็ป ไซต์ นี้มีการเชื่อมโยงกับเว็ปไซต์ซึ่งมีบุคคลภายนอกเป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการ  ทั้งนี้ เป็นเพียงการอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านเท่านั้น

กลุ่ม บริษัทโตเกียวมารีนประกันภัยจึงไม่มีอำนาจ ควบคุม รับรอง รับประกัน หรือยืนยันความถูกต้อง ความเหมาะสม ความน่าเชื่อถือหรือรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลใดๆที่ปรากฎในเว็บไซต์ของบุคคล ภายนอก

กลุ่มบริษัทโตเกียวมารีนประกันภัยมิได้มีส่วน เกี่ยวข้องไม่ว่าในลักษณะใด ๆ กับเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากการเข้าชมเว็ปไซต์ของบุคคล ภายนอก