การทดลองในห้องปฏิบัติการที่ผ่านมาได้รับความสำเร็จในการเพิ่มอายุของหนูทดลอง โดยระหว่าง 60% และ 500% โดยการแก้ไขโครงสร้างทางพันธุกรรม และ 'ปิด' ยีนที่ทำหน้าที่ในการเปลี่ยนวัย หากการปฏิบัตินี้สามารถทำได้สำเร็จกับมนุษย์ จะสามารถทำให้มนุษย์มีอายุยืนจนถึง 100 – 150 ปี!

ข้อมูลที่ได้รับและความคืบหน้าที่มีนัยสำคัญนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อการศึกษา ความคาดหวังในการยืดอายุดูเหมือนจะเป็นเพียงแค่ความคาดหวังมากกว่าความเป็นไปได้  นี่จะเป็นการเพิ่มขึ้นของอายุวัยเกษียณด้วยไหม? อะไรคือความเป็นไปได้ของปรากฏการณ์ยืดอายุนี้?

1. การทำงานนานขึ้น

ในปัจจุบัน อายุขัยโดยเฉลี่ยของคนไทยอยู่ที่ 77 ปี ขณะที่อายุวัยเกษียณอยู่ที่ 60 ปี ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศไทยอายุวัยเกษียณ คือ 60  58 และ 60 ตามลำดับ โดยค่าเฉลี่ยประมาณการณ์ของวัยเกษียณของภูมิภาค อยู่ที่ 75% โดยบางคนอาจมีการถกเถียงกันว่าอายุวัยเกษียณควรเปลี่ยนเป็น 75 หากมนุษย์สามารถมีชีวิตอยู่ได้ถึง 100 ปี หรืออายุเกษียณสามารถไปถึง 112.5 ปี หากคาดว่าอายุขัยสามารถเพิ่มขึ้นไปถึง 150 ปี

ขณะที่ข้อมูลนี้สร้างความประหลาดใจให้กับคุณ ในความเป็นจริงแล้วนั้นสถานการณ์อายุเกษียณมีการปรับขึ้นมาอย่างสม่ำเสมอ ตอนนี้มีการประกาศขยายอายุเกษียณจาก 60 ปี ไปเป็น 65 ปี ในหลายประเทศ ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย ซึ่งส่งผลให้คนเราทำงานอย่างมีชีวิตชีวาและสร้างสังคมนานกว่าเดิมจากที่เคยเป็น

สืบเนื่องจากสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้น ผู้ใหญ่วัยทำงานส่วนใหญ่ยังมีการสะสมเงินอมมากขึ้นและมีเวลาในการสนุกกับวัยเกษียณกับครบครัวและคนที่คุณรักได้มากขึ้น

2. การเริ่มต้นแห่งชีวิตจริง

ในช่วงหลายปีมานี้ ปราฏการณ์ที่น่าสนใจได้มีการพัฒนาขึ้นในกลุ่มคนอาวุโส ในด้านพลังการออมอย่างมีพอเพียง บรรดาผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการเกษียณอายุจากการทำงาน ได้เริ่มต้นเส้นทางการใฝ่หาความสนใจส่วนบุคคล เช่นการเป็นนักบรรยาย การสอน การเป็นผู้ฝึกสอน และอื่นๆ 

เหล่าผู้อาวุโสเหล่านี้ยังคงปฏิบัติงานและได้รับความพึงพอใจ และไม่มีแรงจูงใจโดยการรับผลตอบแทน หลายคนเรียกช่วงเวลานี้ว่า “การเริ่มต้นแห่งชีวิตจริง”

3. ความหมายของการเกษียณอายุไม่เหมือนกันเสมอไป

ด้วยค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันที่เพิ่มสูงขึ้น ผู้เกษียณอายุบางคนต้องทำงานพาร์ทไทม์เพื่อหาเลี้ยงชีพ และใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และยังคงมีชีวิตที่มีคุณภาพ ผู้เกษียณอายุที่ไม่ต้องการใช้ชีวิตเช่นนี้ จำเป็นต้องมีการออมเงิน การลงทุนในพันธบัตรเพื่อรับรายได้เป็นดอกเบี้ย เงินปันผลในยามเกษียณ

กล่าวโดยสรุป คือ แนวคิดที่ครอบคลุมของการเกษียณอายุเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุง ผู้เกษียณอายุต่างคาดหวังที่จะปรับไปสู่วิถีการดำเนินชีวิตแบบใหม่ และมุมมองใหม่ด้านการเงินและชีวิตทั้งหมด ผู้เกษียณอายุแต่ละคนมีหน้าที่ในการตัดสินใจว่าพวกเขามีความจำเป็นเท่าไร และวิถีการดำเนินชีวิตแบบไหนที่พวกเขาต้องการจะเป็นในยามเกษียณอายุ

สำหรับบางคน การเกษียณอายุจะเกิดขึ้นเมื่อเรื่องกายของเขาไม่รองรับการทำงานอีกต่อไป  สำหรับคนอื่น การเกษียณอายุถือเป็นการตัดสินใจในขณะที่ยังแข็งแรง เพราะต้องการใช้เวลากับครอบครัวและคนที่รักให้มากขึ้น โดยไม่คำนึงถึงเหตุผลเหล่านี้ การเกษียณอายุถือเป็นเวทีขั้นสำคัญของชีวิต และการวางแผนก็ถือเป็นกุญแจของการเตรียมพร้อมสำหรับช่วงเวลานี้เช่นกัน

4. ความไม่แน่นอน หรือชีวิตที่สะดวกสบายในภายหน้า?

การเกษียณอายุ สามารถมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดมาก่อน โดยส่วนมากก็จะเกี่ยวเนื่องมาจากการรักษาสุขภาพ การวางแผนล่วงหน้า ทำให้ผู้เกษียณอายุมีการวางแผนสำหรับค่ารักษาในส่วนนี้ หรือการมีประกันชีวิตที่คุ้มครองเพื่อดูแลความจำเป็นเหล่านี้เมื่อมีเกิดขึ้นมา

ในความจริงแล้ว ค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดฝันเช่นนี้อาจดูเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจัดการได้ แม้แต่ในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอย หากเกิดการปรับลดตำแหน่งในกากรทำงาน เพราะกำลังข้ามผ่านสภาวะเศรษฐซบเซา ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

ดังนั้นแล้ว จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะมีการวางแผนสำหรับการเกษียณอายุที่เหมาะสมกับความสามารถทางการเงินในแต่ละระดับ และควรเริ่มต้นทำเสียแต่เนิ่น ๆ

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเพื่อดูแผนการประกันชีวิตโตเกียวมารีน สำหรับผู้เกษียณอายุ และเลือกแผนที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของคุณ หรือส่งอีเมล์หาเราได้ที่  customervoice@tokiomarinelife.co.th ที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิตของเราจะทำการติดต่อกลับเพื่อจัดหาแผนประกันชีวิตที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

ลิงค์เพื่อเข้าชมผลิตภัณฑประกันชีวิตสำหรับผู้เกษียณอายุ http://www.tokiomarine.com/th/th/personal/save/for-your-retirement.html

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

เว็ป ไซต์ นี้มีการเชื่อมโยงกับเว็ปไซต์ซึ่งมีบุคคลภายนอกเป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการ  ทั้งนี้ เป็นเพียงการอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านเท่านั้น

กลุ่ม บริษัทโตเกียวมารีนประกันภัยจึงไม่มีอำนาจ ควบคุม รับรอง รับประกัน หรือยืนยันความถูกต้อง ความเหมาะสม ความน่าเชื่อถือหรือรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลใดๆที่ปรากฎในเว็บไซต์ของบุคคล ภายนอก

กลุ่มบริษัทโตเกียวมารีนประกันภัยมิได้มีส่วน เกี่ยวข้องไม่ว่าในลักษณะใด ๆ กับเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากการเข้าชมเว็ปไซต์ของบุคคล ภายนอก