การเริ่มต้นครอบครัวเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นที่สุดช่วงหนึ่งของความสัมพันธ์ของคนสองคน อีกทั้งยังจัดเป็นช่วงเวลาที่น่ากลัวอีกด้วย พ่อแม่มือใหม่ต่างก็ต้องวางแผนและจัดเตรียมความพร้อมหลายอย่างที่เกี่ยงข้องกับการเริ่มต้นสร้างครอบครัว การหันหน้าพูดคุยกันอย่างเปิดใจในเรื่องความคาดหวัง เงื่อนไข และความพร้อมของแต่ละฝ่าย จะช่วยให้คู่รักเปลี่ยนไปเป็นพ่อแม่ที่มีวิสัยทัศน์ที่ดี

การเริ่มต้นวางแผนครอบครัวใหม่ คุณควรพิจารณาเคล็ดลับดี ๆ ที่น่าคิดดังต่อไปนี้:

การมีบุตรธิดา

การให้กำเนิดบุตรธิดา - เป็นสิ่งที่สวยงามและน่าอัศจรรย์ในชีวิต ซึ่งก่อให้เกิดความปิติยินดี ความสุข และความหวัง แต่ในความเป็นจริงแล้ว การตั้งครรภ์และการให้กำเนิดเป็นสิิ่งที่มีความยากและความเครียดสูง ซึ่งพ่อแม่ที่มีบุตรธิดาเป็นครั้งแรก ต่างมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปจากความคาดหวัง ดังนั้น

  • ควรมีการเตรียมตัวและเตรียมพร้อม
  • การสอบถามเพื่อนหรือคนในครอบครัวที่มีประสบการณ์ถึงเคล็ดลับและคำปรึกษาที่ดี
  • การพูดคุยกันกับคู่ครองถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการตั้งครรภ์และการคลอด

สิ่งที่จะต้องจดจำและระลึกถึงอยู่เสมอว่า ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น มันเป็นสิ่งที่คุ้มค่าแน่นอนเมื่อถึงวันที่คุณจะได้โอกาสที่จะอุ้มลูกของคุณเป็นครั้งแรก

ยานพาหนะครอบครัว
แม้คุณจะชื่นชอบรถสปอร์ตอันโฉบเฉี่ยวของคุณมากมายเพียงไร แต่มันคงไม่มีประโยชน์สำหรับการใช้โดยสารทั้งครอบครัว รถยนต์สำหรับครอบครัวอาจจะต้องเป็นทั้งห้องนอน ห้องของเล่น สถานที่รับประทานอาหาร โรงหนังและ/หรือ อื่นๆ อีกมากมาย รถครอบครัวต้องมีขนาดใหญ่มากพอที่จะนำสมาชิกทุกคนในครอบครัวของคุณ และภาระข้าวของมากมายของทุกคนในครอบครัวในการใช้เป็นพาหนะที่ใช้ในการท่องเที่ยว โดยสิ่งที่คุณควรจะคำนึงถึงอาจจะต้องดูขนาดพื้นที่การเก็บสัมภาระที่ท้ายรถหรือจะเป็นบนหลังคารถว่ามีพื้นที่เพียงพอหรือไม่ การเดินทางของเด็กนั้นย่อมมากับความสกปรกเลอะเทอะมอมแมมอยู่เสมอ ดังนั้นควรเลือกรถที่ใช้เบาะไวนิลหรือเบาะหนังมากกว่า เพราะทำความสะอาดง่ายโดยไม่ต้องพึ่งผู้เชี่ยวชาญ อีกทั้งยังไม่เป็นที่สะสมของฝุ่นอันจะนำมาซึ่งโรคภูมิแพ้ เคล็บลับอีกอย่างคือที่วางแก้วในรถ สำหรับคุณเอง ไม่ใช่ของลูกๆ เพราะ เมื่อเด็กๆ ทำอะไรหล่น หรือเมื่อคณต้องคอยแยกลูกไม่ให้ทะเลาะกัน คุณจะวางใจได้ว่า กาแฟของคุณจะไม่หกเลอะเทอะ คุณสามารถเปรียบเทียบรถรุ่นต่างๆ ได้ที่: Siam New Car ก่อนการตัดสินใจของคุณ

แผนการศึกษา
การวางแผนการศึกษาที่ดีให้กับลูกๆ ของคุณ จะมีส่วนช่วยที่สำคัญต่อการลดความผิดพลาดหรือล้มเหลวในด้านความเครียดทางการเงิน และลดความกดดันทางอารมณ์ของคุณได้เป็นอย่างดี พ่อแม่ส่วนใหญ่อาจจะไม่พร้อมที่จะเผชิญกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นในด้านการศึกษาของลูก ไม่ว่าจะเป็นค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือ ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าทัศนศึกษา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกีฬา และอื่น ๆ ซึ่งเมื่อรวมรวมกันแล้วอาจจะเป็นเงินจำนวนมากสำหรับคุณ การพิจารณาความเหมาะสมของโรงเรียนว่าจะเป็นโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชนหรือนานาชาติที่เหมาะสมกับลูกนั้น ล้วนแล้วแต่มีค่าใช้จ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง ความต้องการที่จะนำลูกเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนหรือนานาชาตินั้น ก็ควรเริ่มต้ นวางแผนเงินออม ก็อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่คุ้มค่าสำหรับคุณและเจ้าตัวน้อยใช่หรือไม่

การทำประกันของครอบครัว
การเริ่มต้นครอบครัวนั้น ก็ยังคลอบคลุมถึงการมีหลักประกันด้านความปลอดภัยที่ดีและการอยู่ดีกินดี ซึ่งส่วนนี้เองที่แผนความคุ้มครองการประกันชีวิตเข้ามามีบทบาทสำคัญ โดยเริ่มต้นจากการทบทวนกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีอยู่ของคุณก่อน หรือจะทำกรมธรรม์ความคุ้มครอง เพื่อเป็นหลักประกันที่มั่นคงให้กับครอบครัวและบุตรหลาน เหมือนกับพ่อแม่ส่วนใหญ่ที่ทำไว้ให้บุตรหลาน โดยสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  หลากหลายประกันที่คุณต้องการ

สถานการณ์ด้านที่อยู่อาศัย
การทบทวนสถานะของที่อยู่อาศัยของคุณในปัจจุบันนั้นมีความสำคัญ ซึ่งหากเกิดความคับแคบทั้งๆ ที่อยู่กันแค่สองคน คุณอาจจะต้องหาที่อยู่ที่กว้างขึ้น คู่รักบางคู่เลือกที่จะอาศัยอยู่กับพ่อแม่ชั่วคราวเพื่อแบ่งเบาภาระทางการเงินอันจะเตรียมความพร้อมในการซื้อบ้านในอนาคต

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

เว็ปไซต์นี้มีการเชื่อมโยงกับเว็ปไซต์ซึ่งมีบุคคลภายนอกเป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการ  ทั้งนี้ เป็นเพียงการอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านเท่านั้น

กลุ่มบริษัทโตเกียวมารีนประกันภัยจึงไม่มีอำนาจ ควบคุม รับรอง รับประกัน หรือยืนยันความถูกต้อง ความเหมาะสม ความน่าเชื่อถือหรือรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลใดๆที่ปรากฎในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

กลุ่มบริษัทโตเกียวมารีนประกันภัยมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าในลักษณะใด ๆ กับเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากการเข้าชมเว็ปไซต์ของบุคคลภายนอก