ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล พีเอ แคร์ คืออะไร

พีเอ แคร์ คืออะไร
แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่ให้ความคุ้มครองด้วย

  • เบี้ยประกันภัยที่สามารถจ่ายได้
  • สมัครเอาประกันภัยง่าย ๆ ไม่จำเป็นต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสุขภาพ
  • รับเอกสิทธิ์จากบัตร พีเอ แคร์ ที่ไม่ต้องสำรองจ่ายเงินสดล่วงหน้าเมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

ทำไมถึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณ?

ทำให้ท่านหมดความกังวลด้วย:

  • การชดเชยแหล่งรายได้ สำหรับคุณและครอบครัวของคุณ
  • ความคุ้มครองสูง เบี้ยประกันภัยต่ำ

ตัวเลือกนี้เหมาะกับคุณถ้าคุณต้องการ

  • แผนการชดเชยรายได้

แบบประกันนี้ไม่เหมาะสำหรับคุณถ้าคุณต้องการ

  • การเพิ่มความมั่งคั่งหรือแผนออมทรัพย์

ความคุ้มครองหลัก

ความคุ้มครองมีรายละเอียดตามข้อมูลด้านล่างดังต่อไปนี้

บัตรผู้ถือกรมธรรม์อุบัติเหตุ พีเอ แคร์

บัตรผู้ถือกรมธรรม์อุบัติเหตุ พีเอ แคร์

คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเครือข่ายกว่า 250 แห่ง โดยไม่ต้องสำรองเงินจ่ายล่วงหน้า เพียงแค่แสดงบัตรสุขภาพและบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน 


ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสำหรับความบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องอันเนื่องจากอุบัติเหตุ


ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต

ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต

ชำระทุนประกันภัย 100% ในกรณีเสียชีวิตอันเนื่องมาจากความบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องอันเนื่องจากอุบัติเหตุ


กรณีสูญเสียแขนขาหรือการมองเห็น หรือกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

กรณีสูญเสียแขนขาหรือการมองเห็น หรือกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

ชำระ 100% ของทุนประกันภัย  

ซื้อประกันตอนนี้

สิ่งตีพิมพ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสำคัญ

แผนต่างๆ อยู่ภายใต้การดูแล และการบริหารจัดการโดยบริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
โดยความคุ้มครองของแผนประกัน และผลประโยชน์จากการประกัน ซึ่งทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของบริษัท 
ข้อมูลนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น