สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์อันพึงได้รับเนื่องจากอุบัติเหตุ (AI) และสัญญาเพิ่มเติมจลาจลและสงครามกลางเมือง (RCC) คืออะไร

เป็นผลิตภัณฑ์สัญญาเพิ่มเติมที่ให้การป้องกันต่อ:

 • การเสียชีวิต
 • การสูญเสียอวัยวะ
 • ความทุพพลภาพ

เนื่องจากอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล

ทำไมถึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณ?

คุณจะสบายใจกับผลประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับอุบัติเหตุที่เป็นผลใน

 • การเสียชีวิต
 • การสูญเสียอวัยวะ
 • การสูญเสียการมองเห็น
 • ทุพพลภาพ

ตัวเลือกนี้เหมาะกับคุณถ้าคุณต้องการ

 • ความคุ้มครองการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของอุบัติเหตุสำหรับบุคคลอายุระหว่าง 16 - 65 ปี
   

แบบประกันนี้ไม่เหมาะสำหรับคุณถ้าคุณต้องการ

 • ผลิตภัณฑ์ชั่วระยะเวลา

ความคุ้มครองหลัก

 • ความคุ้มครอง
 • ความคุ้มครองสองเท่า
 • การขยายความคุ้มครอง

* อยู่ภายใต้บทบัญญัติสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์อันพึงได้รับเนื่องจากอุบัติเหตุ (AI) ที่กำหนดไว้

ตัวเลือกสัญญาเพิ่มเติมเพื่อแนบกับกรมธรรม์ประกันภัยหลัก 

สงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ของบริษัท คำอธิบายเหล่านี้เป็นเพียงผลประโยชน์โดยสรุปเท่านั้น รายละเอียดทั้งหมดของข้อตกลงและความคุ้มครองจะแสดงอยู่ในกรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัย

ซื้อประกันตอนนี้

สิ่งตีพิมพ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสำคัญ

สงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ของบริษัท คำอธิบายเหล่านี้เป็นเพียงผลประโยชน์โดยสรุปเท่านั้น รายละเอียดทั้งหมดของข้อตกลงและความคุ้มครองจะแสดงอยู่ในกรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัย