การประกันภัยสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อ ของบริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คืออะไร

นี่คือแผนความคุ้มครองซึ่งครอบคลุมหนี้สินคงเหลือต่างๆ ที่มีต่อสถาบันการเงินในกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

ตรงนี้ครอบคลุม:

 • การคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง
 • การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
 • ความทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือการสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย
 • อาการป่วยหนักหรือการเจ็บป่วยต่างๆ
  • โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
  • ภาวะโคม่า
  • ภาวะการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย
  • ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว

ความคุ้มครองหลัก

ภาพรวมสำหรับความคุ้มครองของคุณ

การคุ้มครองเงินกู้อุบัติเหตุส่วนบุคคล

การคุ้มครองเงินกู้อุบัติเหตุส่วนบุคคล

 • การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือความทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุหรือการสูญเสียอวัยวะอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
 • ความทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือการสูญเสียอวัยวะจากการเจ็บป่วย
 • อาการป่วยหนักหรือการเจ็บป่วย

เบี้ยประกันภัยของฉันเป็นเท่าไหร่?

ค่าเบี้ยประกันภัยของคุณอาจจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ:

 • ประเภทของยานพาหนะ (รถเก๋ง, รถกระบะ, รถบรรทุก)
 • ประเภทการคุ้มครองที่ได้รับการเสนอ (ครอบคลุมทั่วไปหรือครอบคลุมเพิ่มเติมสำหรับผู้รับราชการทหารหรือตำรวจในขณะทำงาน)
 • การเช่าซื้อ, จำนวนเงินกู้และระยะเวลากู้
 • อัตราดอกเบี้ยการเช่าซื้อ

ซื้อประกันตอนนี้

สิ่งที่ไม่ได้รวมอยู่ในความคุ้มครอง

 • การสูญเสียอันเนื่องมาจากสงคราม, การบุกรุก, การโจมตีของศัตรู, การปฏิวัติ, การก่อกบฏ, ความวุ่นวายในบ้านเมือง, การลุกฮือของประชาชนเพื่อต่อต้านรัฐบาล, การจลาจล, การประท้วง
 • การฆ่าตัวตายภายในปีแรก
 • การแข่งรถหรือเรือในทุกประเภท
 • โดยสารหรือเดินทางบนเครื่องบินโดยไม่มีใบอนุญาตในการบรรทุกผู้โดยสาร
 • การทำงานในอาชีพนักบินหรือพนักงานบนเครื่องบิน
 • รับราชการทหารหรือตำรวจ
 • มีส่วนเกี่ยวข้องในการทะเลาะวิวาท
 • กระทำผิดในคดีอาชญากรรมหรือถูกจับกุม 
 • โรคหรืออาการเจ็บป่วยที่คุณเคยได้รับการตรวจ, วินิจฉัย หรือรักษาโดยแพทย์ ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับ
 • โรคเอดส์ (HIVs)

ข้อมูลสำคัญ

แผนต่างๆ อยู่ภายใต้การดูแล และการบริหารจัดการโดยบริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยความคุ้มครองของแผนประกัน และผลประโยชน์จากการประกัน ซึ่งทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของบริษัท ข้อมูลนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น