การประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย ของ บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คืออะไร

กรมธรรม์นี้คุ้มครองทรัพย์สินของท่านต่อความสูญเสียหรือความเสียหายจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ภัยอากาศยาน ภัยจากยวดยานพาหนะ และภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)

สำหรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติ่ม ท่านสามารถขยายความคุ้มครองในภัยเหล่านี้ ได้แก่:

 • ลมพายุ
 • ภัยจากน้ำท่วม
 • ภัยจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลื่นใต้น้ำหรือสึนามิ
 • ภัยจากลูกเห็บ
 • ภัยจากควัน
 • ภัยจากการนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย (ยกเว้นการกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม)
 • ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า

เบี้ยประกันภัยของฉันเป็นเท่าไหร่?

ค่าเบี้ยประกันภัยของคุณอาจจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ:

 • ทุนประกันภัย
 • ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง

ซื้อประกันตอนนี้

สิ่งที่ไม่ได้รวมอยู่ในความคุ้มครอง

 • สงคราม สงครามกลางเมือง และการก่อการร้ายใดๆ
 • ความเสี่ยงของกัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์
 • สินค้าที่อยู่ในการดูแลรักษาของผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้รับฝากทรัพย์
 • เงินแท่ง หรือเงินรูปพรรณ หรือทองคำแท่ง หรือทองรูปพรรณ หรืออัญมณี
 • หลักประกันหนี้สิน หลักทรัพย์ เอกสารสำคัญต่าง ๆ ไปรษณียากร อากร แสตมป์ เงินตรา ธนบัตร เช็ค สมุดบัญชี หรือ สมุดหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจใดๆ
 • การระเบิด
 • ผลที่ตามมาของการสูญเสียหรือความเสียหาย
 • ค่าเสียหายของทรัพย์สินตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

ข้อมูลสำคัญ

แผนต่างๆ อยู่ภายใต้การดูแล และการบริหารจัดการโดยบริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยความคุ้มครองของแผนประกัน และผลประโยชน์จากการประกัน ซึ่งทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของบริษัท ข้อมูลนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น