แฮปปี้ ไลฟ์ (Happy Life) คืออะไร?

คือแผนความคุ้มครองชีวิตที่ให้ 2 ความคุ้มค่า:

 • เงินคืนเพื่อการครองชีพประจำปีจากปีกรมธรรม์ปีที่ 20-90
 • การคุ้มครองในกรณีเสียชีวิต 100% ของทุนประกันภัย รวมทั้งผลประโยชน์รายเดือน 24 เดือน
 • สามารถลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 100,000 บาท
 • ฟรีความคุ้มครองการยกเว้นเบี้ยประกันภัย เนื่องจากการทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

ทำไมถึงสำคัญสำหรับคุณ

คุณสามารถ:

        • รับประกันรายได้ประจำ
        • ช่วยให้คนในครอบครัวยังคงรักษามาตรฐานการใช้ชีวิตได้
        • คุ้มครองครอบครัวของคุณที่ต้องสูญเสียรายได้หลัก

แบบประกันนี้เหมาะสำหรับ

 • แผนความคุ้มครองตลอดชีพ
 • ความมั่นคงทางการเงินสำหรับผู้อยู่ในอุปการะของคุณ
   

แบบประกันนี้ไม่เหมาะสำหรับ 
 

 • แผนออมทรัพย์ที่แท้จริง
 • ผลตอบแทนการลงทุนสูง

ความคุ้มครองหลัก

 • แหล่งรายได้
 • ผลประโยชน์ครบกำหนดสัญญา
 • การคุ้มครองในกรณีเสียชีวิต
 • ผลประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี
 • ฟรีความคุ้มครองการยกเว้นเบี้ยประกันภัย

สามารถเลือกช่วงการชำระเบี้ยประกันภัย 10, 15 และ 20 ปี

สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้ทุกแบบเพื่อรับความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากขึ้น

สงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ของบริษัท คำอธิบายเหล่านี้เป็นเพียงผลประโยชน์โดยสรุปเท่านั้น รายละเอียดทั้งหมดของข้อตกลงและความคุ้มครองจะแสดงอยู่ในกรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัย

สัญญาเพิ่มเติมที่แนบได้

ซื้อประกันตอนนี้

สิ่งตีพิมพ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสำคัญ

สงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ของบริษัท คำอธิบายเหล่านี้เป็นเพียงผลประโยชน์โดยสรุปเท่านั้น รายละเอียดทั้งหมดของข้อตกลงและความคุ้มครองจะแสดงอยู่ในกรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัย