แบบประกันตลอดชีพ (Whole Life) คืออะไร?

เป็นแผนความคุ้มครองชีวิต ซึ่ง:

 • จ่ายคุณ 100% ของทุนประกันภัยในกรณีที่เสียชีวิตหรือเมื่อมีอายุครบ  90 ปี
 • โดดเด่นที่อัตราเบี้ยประกันภัยต่ำ ทุนประกันภัยสูง และระยะเวลาของความคุ้มครองยาว
 • สามารถลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 100,000 บาท 
 • ฟรีความคุ้มครองการยกเว้นเบี้ยประกันภัย เนื่องจากการทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 

ทำไมถึงสำคัญสำหรับคุณ

คุณสามารถ:

 • ปกป้องครอบครัวของคุณต่อสิ่งไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นกับคุณ
 • สร้างมูลค่าเวนคืนเงินสดและความคุ้มครอง
 • สะสมไว้เป็นมรดกให้กับคนรุ่นหลัง

แบบประกันนี้เหมาะสำหรับ

 • ความคุ้มครองตลอดชีวิตกับ
 • ความคุ้มครองสูงและเบี้ยประกันภัยต่ำ
 • ดูแลผู้อยู่ในอุปการะของคุณ

แบบประกันนี้ไม่เหมาะสำหรับ

 • แผนออมทรัพย์อย่างแท้จริง
 • ผลตอบแทนการลงทุนสูง

ความคุ้มครองหลัก

 • ความคุ้มครองเต็มรูปแบบ
 • ผลประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี
 • ฟรีความคุ้มครองการยกเว้นเบี้ยประกันภัย

สามารถเลือกระยะชำระเบี้ยประกันภัยแบบ 5, 10, 15 และ 20 ปี หรือจนครบอายุ 60, 70 และ 90 ปี

สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้ทุกแบบเพื่อรับความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากขึ้น

สงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ของบริษัท คำอธิบายเหล่านี้เป็นเพียงผลประโยชน์โดยสรุปเท่านั้น รายละเอียดทั้งหมดของข้อตกลงและความคุ้มครองจะแสดงอยู่ในกรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัย

สัญญาเพิ่มเติมที่แนบได้

ซื้อประกันตอนนี้

สิ่งตีพิมพ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสำคัญ

สงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ของบริษัท คำอธิบายเหล่านี้เป็นเพียงผลประโยชน์โดยสรุปเท่านั้น ระยะเวลาและความคุ้มครองโดยสมบูรณ์คือ