แผนการประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ ของ บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คืออะไร

เป็นแผนคุ้มครองคุณจากการสูญเสียหรือความเสียหายขณะเล่นหรือฝึกในคลับกอล์ฟหรือสนามกอล์ฟที่เป็นที่ยอมรับ

แผนคุ้มครอง:

 • คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของคุณต่อบุคคลภายนอก
 • คุ้มครองตัวคุณสำหรับความบาดเจ็บทางร่างกายอันมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ
 • การสูญเสียหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์กอล์ฟของคุณ
 • จ่ายโบนัสพิเศษสำหรับโฮลอินวัน

ความคุ้มครองหลัก

ภาพรวมสำหรับความคุ้มครองของคุณ

การคุ้มครองนักกอล์ฟ

ความรับผิดตามกฎหมายของคุณต่อบุคคลภายนอก

ความรับผิดตามกฎหมายของคุณต่อบุคคลภายนอก

คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายถึง 500,000 บาทสำหรับความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยหรือความเสียหายของทรัพย์สินของบุคคลที่สามขณะเล่นหรือฝึกกอล์ฟ 


การบาดเจ็บทางร่างกาย

การบาดเจ็บทางร่างกาย

คุ้มครองตัวคุณขณะเล่นหรือฝึกในสนามกอล์ฟสำหรับความบาดเจ็บทางร่างกาย (ที่เกิดโดยลำพังและโดยตรงจากลักษณะอุบัติเหตุรุนแรงจากภายนอกและที่สังเกตเห็นได้) ซึ่งส่งผลใน:

 • การเสียชีวิต
 • การสูญเสียอวัยวะ
 • การสูญเสียการมองเห็น
 • การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ในวงเงิน 200,000 บาท
 • การทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิงหรือทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน ที่วงเงินรวมกันไม่เกิน 1,000 บาท/สัปดาห์ (สูงสุด 52 สัปดาห์)

อุปกรณ์กอล์ฟ ในวงเงิน 20,000 บาท

อุปกรณ์กอล์ฟ ในวงเงิน 20,000 บาท

คุ้มครองการสูญเสียหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์ของคุณ และชิ้นส่วนประกอบต่างๆ ภายในสถานกอล์ฟคลับ 


โบนัสพิเศษสำหรับโฮลอินวัน

โบนัสพิเศษสำหรับโฮลอินวัน

จ่ายให้เมื่อคุณทำโฮลอินวันได้ในกอล์ฟคลับที่เป็นที่ยอมรับ

 • 15,000 บาทในระหว่างการแข่งขันกอล์ฟ
 • 10,000 บาทในระหว่างการเล่นปกติ 

ซื้อประกันตอนนี้

ข้อมูลสำคัญ

แผนต่างๆ อยู่ภายใต้การดูแล และการบริหารจัดการโดยบริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยความคุ้มครองของแผนประกัน และผลประโยชน์จากการประกัน ซึ่งทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของบริษัท ข้อมูลนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น