แผนการประกันภัยการเดินทางภายในประเทศ ของ บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คืออะไร

คือกรมธรรม์ประกันภัยที่จะปกป้องนักเดินทางทั่วไปที่เดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยด้วยความคุ้มครองสำหรับ:

 • การเสียชีวิต
 • การสูญเสียอวัยวะ
 • การสูญเสียการมองเห็น
 • ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

แผนประกันภัย

บริษัทฯ ขอนำเสนอแผนประกันภัยดังนี้:

แผน A
ความคุ้มครอง:

 • การเสียชีวิต
 • การสูญเสียอวัยวะ
 • การสูญเสียการมองเห็น
 • ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 • ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
   

แผน B
ความคุ้มครอง:

 • การเสียชีวิต
 • การสูญเสียอวัยวะ
 • การสูญเสียการมองเห็น
 • ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 

ความคุ้มครองหลัก

ภาพรวมสำหรับความคุ้มครองของคุณ

การคุ้มครองอุบัติเหตุ

การคุ้มครองอุบัติเหตุ

 • การเสียชีวิต
 • การสูญเสียอวัยวะ
 • การสูญเสียการมองเห็น
 • ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

เบี้ยประกันภัยของฉันเป็นเท่าไหร่?

ค่าเบี้ยประกันภัยของคุณอาจจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ:

 • แผนประกันภัยที่คุณต้องการ
 • ระยะเวลาของการเดินทาง
 • จำนวนผู้สมัคร

ซื้อประกันตอนนี้

สิ่งตีพิมพ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

สิ่งที่ไม่ได้รวมอยู่ในความคุ้มครอง

ข้อยกเว้นทั่วไป

การสูญเสียหรือบาดเจ็บอันเกิดขึ้นจาก/หรือเป็นผลมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้:

·         การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัม เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป

·         การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง

·         การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดจากบาดแผล ที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ

·         การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม  เว้นแต่ที่จำเป็นจะต้องกระทำ เนื่องจากได้รับบาดเจ็บซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และได้กระทำภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ในกรมธรรม์ประกันภัย

·         การแท้งลูก

·         การรักษาฟันหรือการรักษารากฟัน เว้นแต่การรักษาที่ได้เกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ

·         การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม   การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์

·         อาหารเป็นพิษ

·         การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท กระดูกสันหลังเลื่อน (Spondylolisthesis)   กระดูกสันหลังเสื่อม (Degeneratation) หรือ (Spondylosis) กระดูกสันหลังอักเสบ (Spondylitis)  และภาวะ Spondylolysis เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน  (Dislocation) ของกระดูกสันหลัง อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

·         สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน หรือการกระทำของศัตรูต่างชาติ   สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล  การจลาจล  การนัดหยุดงาน

·         อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์  และกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึ่งดำเนินการติดต่อกันไปโดยตัวของมันเอง

ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี้:

·         ขณะที่ผู้เอาประกันภัยล่าสัตว์ในป่า แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า เล่นหรือแข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต)  ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ปีนหรือไต่เขาที่ต้องใช้เครื่องมือช่วย ดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศ และเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ

·         ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่  หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

·         ขณะที่ผู้เอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อ บรรทุกผู้โดยสาร  และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์

·         ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำอากาศยานใดๆ

·         ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท

·         ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม

 

 

ข้อมูลสำคัญ

แผนต่างๆ อยู่ภายใต้การดูแล และการบริหารจัดการโดยบริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยความคุ้มครองของแผนประกัน และผลประโยชน์จากการประกัน ซึ่งทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของบริษัท ข้อมูลนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น