แผนการประกันภัยการเดินทาง ทราเวล สไมล์ (Travel Smile) ของ บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คืออะไร

เป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่เสมือนเพื่อนร่วมเดินทางของคุณซึ่งให้การคุ้มครองคุณดังต่อไปนี้:

 • การป้องกันการเดินทางแบบครอบคลุมสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินถึง 16 แบบ 
 • ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางของคุณ 
 • การเดินทางล่าช้า1 ที่ไม่ได้เกิดจากคุณ
 • การสูญเสียหรือสูญหายต่อทรัพย์สินส่วนตัวหรือสัมภาระในระหว่างการเดินทาง
 • การยกเลิกการเดินทางและการหยุดชะงักของการเดินทาง (รวมถึงการล้มละลายของบริษัทท่องเที่ยว)
 • โบนัสครอบคลุมถึงอุปกรณ์กอล์ฟ

ความล่าช้าแต่ละครั้งจะต้องเป็นเวลา 12 ชั่วโมงติดต่อกัน

แผนประกันภัย

บริษัทฯ ขอนำเสนอแผนประกันภัยดังนี้:

โกลด์ (Gold)
แนะนำสำหรับนักเดินทางทั่วไปที่เดินทางไปยุโรปหรือประเทศในเชงเกน

แพลทินัม (Platinum)
เหมาะสำหรับนักเดินทางทั่วไปหรือผู้บริหารที่ต้องการ:

 • ความคุ้มครองครอบคลุมถึงอุปกรณ์กอล์ฟ
 • เบิกเงินสดล่วงหน้ากรณีฉุกเฉินเพื่อครอบคลุมเมื่อเงินไม่เพียงพอหรือกระเป๋าสตางค์สูญหาย


ไดมอนด์ (Diamond)
ปรับความคุ้มครองให้เหมาะกับผู้บริหารหรือนักเดินทางพิเศษที่ต้องการได้รับความคุ้มครองและบริการที่เป็นเอกสิทธิ์

ความคุ้มครองหลัก

ภาพรวมสำหรับความคุ้มครองของคุณ

การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ และ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ และ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

ในระหว่างการเดินทางของคุณ คุณจะได้รับความคุ้มครองสำหรับ:

 • การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
 • ความทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
 • การสูญเสียอวัยวะ และ/หรือสายตา

ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

ครอบคลุมถึง:

 • ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินในต่างประเทศ
 • ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทย

ความไม่สะดวกในการเดินทาง

ความไม่สะดวกในการเดินทาง

สัมภาระสูญหาย
กระเป๋าเดินทางสูญหาย / ทรัพย์สินส่วนบุคคลสูญหาย

การพลาดต่อเที่ยวบิน
ค่าที่พักสำหรับทุกๆ 12 ชั่วโมง

เบี้ยประกันภัยของฉันเป็นเท่าไร?

ค่าเบี้ยประกันภัยของคุณอาจจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ:

 • แผนประกันภัยที่คุณต้องการ
 • อายุของคุณ
 • ปลายทาง
 • ระยะเวลาพำนัก
   

ดาวน์โหลด แผ่นพับผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา

ซื้อประกันตอนนี้

สิ่งตีพิมพ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

สิ่งที่ไม่ได้รวมอยู่ในความคุ้มครอง

 • การฝึกหรือการมีส่วนร่วมในกีฬาอาชีพ
 • การมีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬา
 • การฝึกอบรมเตรียมความพร้อมตามเกณฑ์มือสมัครเล่น
 • การกระโดดร่ม
 • บันจี้จัมพ์
 • การแข่งรถนอกเหนือจากการเดินเท้า
 • การขึ้นภูเขาสูง&และการปีนเขา
 • การปีนป่ายลงเขาด้วยเชือก
 • การดำน้ำลึก
 • การแล่นเรือใบ
 • กีฬาอันตรายอื่นใด

ข้อมูลสำคัญ

แผนต่างๆ อยู่ภายใต้การดูแล และการบริหารจัดการโดยบริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยความคุ้มครองของแผนประกัน และผลประโยชน์จากการประกัน ซึ่งทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของบริษัท ข้อมูลนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น