สัญญาเพิ่มเติมการเสียชีวิตและการสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ (ADD) และสัญญาเพิ่มเติมจลาจลและสงครามกลางเมือง (RCC)

การป้องกันที่สำคัญต่ออุบัติเหตุ ข่ายความปลอดภัยที่เป็นมิตรสำหรับคุณ

สัญญาเพิ่มเติมการเสียชีวิตและการสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ (ADD) และสัญญาเพิ่มเติมจลาจลและสงครามกลางเมือง (RCC) คืออะไร?

เป็นผลิตภัณฑ์สัญญาเพิ่มเติมที่ให้การป้องกันต่อ:

 • การเสียชีวิต
 • การสูญเสียอวัยวะ
   

เนื่องจากอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล

ทำไมถึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณ?

คุณจะสบายใจกับผลประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับอุบัติเหตุที่เป็นผลใน

 • การเสียชีวิต
 • การสูญเสียอวัยวะ
 • การสูญเสียการมองเห็น

ตัวเลือกนี้เหมาะกับคุณถ้าคุณต้องการ

 • ความคุ้มครองของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและการสูญเสียอวัยวะ
 • บุคคลที่มีอายุระหว่าง 0 - 65 ปี
 • บุคคลที่ไม่มีความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและการสูญเสียอวัยวะ
   

แบบประกันนี้ไม่เหมาะสำหรับคุณถ้าคุณต้องการ

 • ผลิตภัณฑ์ชั่วระยะเวลา 

ความคุ้มครองหลัก

 • ความคุ้มครอง
 • ความคุ้มครองสองเท่า
 • การขยายความคุ้มครอง

* เป็นไปตามบทบัญญัติเพิ่มเติม

ตัวเลือกสัญญาเพิ่มเติมเพื่อแนบกับกรมธรรม์ประกันภัยหลัก

สงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ของบริษัท คำอธิบายเหล่านี้เป็นเพียงผลประโยชน์โดยสรุปเท่านั้น รายละเอียดทั้งหมดของข้อตกลงและความคุ้มครองจะแสดงอยู่ในกรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัย

ซื้อประกันตอนนี้

สิ่งตีพิมพ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสำคัญ

สงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ของบริษัท คำอธิบายเหล่านี้เป็นเพียงผลประโยชน์โดยสรุปเท่านั้น รายละเอียดทั้งหมดของข้อตกลงและความคุ้มครองจะแสดงอยู่ในกรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัย