สัญญาเพิ่มเติมการคุ้มครองในกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ(ADB) และสัญญาเพิ่มเติมจลาจลและสงครามกลางเมือง (RCC)

การป้องกันที่สำคัญต่ออุบัติเหตุ ข่ายความปลอดภัยที่เป็นมิตรสำหรับคุณ

สัญญาเพิ่มเติมการคุ้มครองในกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ(ADB) และสัญญาเพิ่มเติมจลาจลและสงครามกลางเมือง (RCC) คืออะไร?

เป็นผลิตภัณฑ์สัญญาเพิ่มเติมที่ให้การคุ้มครองกรณีการเสียชีวิตเนื่องมาจากอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

ทำไมถึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณ?

คุณจะได้รับผลประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ

ตัวเลือกนี้เหมาะกับคุณถ้าคุณต้องการ

  • ความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
     

แบบประกันนี้ไม่เหมาะสำหรับคุณถ้าคุณต้องการ

  • ผลิตภัณฑ์ชั่วระยะเวลา 

ความคุ้มครองหลัก

  • ความคุ้มครอง
  • ความคุ้มครองสองเท่า
  • การขยายความคุ้มครอง

* เป็นไปตามบทบัญญัติของสัญญาเพิ่มเติม ADD

ตัวเลือกสัญญาเพิ่มเติมเพื่อแนบกับกรมธรรม์ประกันภัยหลัก 

สงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ของบริษัท คำอธิบายเหล่านี้เป็นเพียงผลประโยชน์โดยสรุปเท่านั้น เงื่อนไข และความคุ้มครองแบบสมบูรณ์จะถูกระบุในกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันซื้อ

ซื้อประกันตอนนี้

สิ่งตีพิมพ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสำคัญ

สงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ที่แสดงไว้ในที่นี้เป็นเพียงสรุปผลประโยชน์ เงื่อนไขและความคุ้มครองแบบสมบูรณ์จะถูกระบุในกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันซื้อ