สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง ซี.ไอ.แคร์ (CIR2) คืออะไร?

คืออะไร :

  • ผลิตภัณฑ์สัญญาเพิ่มเติม
  • ให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรงโรคใดโรคหนึ่งใน 46 โรค  

สำคัญอย่างไรกับคุณ

  • ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยโดยโรคร้ายแรง
  • ให้ความคุ้มครองตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

แบบประกันนี้เหมาะกับคุณถ้าคุณคือ

  • บุคคลทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 16 – 65 ปี
  • บุคคลทั่วไปที่ยังไม่เคยมีกรมธรรม์คุ้มครองโรคร้ายแรง

แบบประกันนี้ไม่เหมาะสำหรับคุณถ้าคุณคือ

  • บุคคลทั่วไปที่อายุต่ำกว่า 16 ปี หรือ เกิน 65 ปีขึ้นไป
  • บุคคลที่ได้รับความคุ้มครองโรคร้ายแรงเพียงพอแล้ว

ความคุ้มครองหลัก

  • ความคุ้มครองในระยะเริ่มต้น
  • คุ้มครองเมื่อผู้ขอเอาประกันมีอายุครบ 70 ปี

สามารถซื้อแนบแบบประกันภัยหลักได้ทุกแบบ ยกเว้น มั้นท์ลี่ แคร์ และ แฮปปี้ แคช 15/8

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ผลประโยชน์ที่ปรากฎในเอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปโดยสังเขป เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะระบุในกรมกรรม์ที่ผู้เอาประกันซื้อ

ซื้อประกันตอนนี้

สิ่งตีพิมพ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสำคัญ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ผลประโยชน์ที่ปรากฎในเอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปโดยสังเขป เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะระบุในกรมกรรม์ที่ผู้เอาประกันซื้อ