สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง (Early CI Care) คืออะไร?

เป็นผลิตภัณฑ์สัญญาเพิ่มเติมที่:

  • ให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรงตั้งแต่ระยะเริ่มต้น 10 โรค
  • จ่าย 20% ของทุนประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง (Early CI Care) เมื่อวินิจฉัยพบโรคร้ายแรงดังที่กำหนด
  • ครอบคลุมโรคร้ายแรง 46 โรคและการเสียชีวิต  

ทำไมถึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณ?

คุณวางใจได้หากคุณตรวจพบความเจ็บป่วยที่รุนแรง การรู้ทางป้องกันจะช่วยลดภาระด้วยความคุ้มครองที่เหมาะสมตั้งแต่ต้น

ตัวเลือกนี้เหมาะกับคุณถ้าคุณต้องการ

  • ความคุ้มครองโรคร้ายแรง
     

แบบประกันนี้ไม่เหมาะสำหรับคุณถ้าคุณต้องการ

  • ผลิตภัณฑ์ชั่วระยะเวลา 

ความคุ้มครองหลัก

  • ความคุ้มครองในระยะเริ่มต้น
  • การคุ้มครองในกรณีเสียชีวิตและโรคร้ายแรงถึง 46 โรค

ตัวเลือกสัญญาเพิ่มเติมเพื่อแนบกับกรมธรรม์ประกันภัยหลัก 

สงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ของบริษัท คำอธิบายเหล่านี้เป็นเพียงผลประโยชน์โดยสรุปเท่านั้น รายละเอียดทั้งหมดของข้อตกลงและความคุ้มครองจะแสดงอยู่ในกรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัย

ซื้อประกันตอนนี้

สิ่งตีพิมพ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสำคัญ

สงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ของบริษัท คำอธิบายเหล่านี้เป็นเพียงผลประโยชน์โดยสรุปเท่านั้น รายละเอียดทั้งหมดของข้อตกลงและความคุ้มครองจะแสดงอยู่ในกรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัย