สัญญาเพิ่มเติมแฮปปี้ รีฟันด์ (Happy Refund) คืออะไร?

คืออะไร :

 • แผนความคุ้มครองแบบสัญญาเพิ่มเติม
 • เบี้ยประกันพอเหมาะ
 • รับเงินครบกำหนดคืน 100% ของทุนประกันภัยรวมมาตรฐานรายปี
 • กรณีเสียชีวิตรับทุนประกันภัย 100%
 • เบี้ยประกันหักลดหย่อนภาษีได้ถึง 100,000 บาท

สำคัญอย่างไรกับคุณ

 • ช่องทางการเก็บออมเงินที่เรียบง่าย
 • ซื้อสองผลิตภัณฑ์ในราคาเดียว – ความคุ้มครองชีวิต และ การเก็บออมเงิน
 • รับเงินก้อนโตในวันครบสัญญา

แบบประกันนี้เหมาะกับคุณถ้าคุณคือ

 • บุคคลทั่วไปที่ต้องการสร้างวินัยในการเก็บออมเงิน
 • คนที่ต้องการผลตอบแทนแบบการันตี

แบบประกันนี้ไม่เหมาะสำหรับคุณถ้าคุณคือ

 • คนที่มีความต้องการแผนความคุ้มครองชีวิตแบบตลอดชีพ
 • ผู้รักความเสี่ยงที่กำลังมองหาผลตอบแทนการลงทุนสูง

ความคุ้มครองหลัก

 • ผลประโยชน์ที่ได้รับกรณีอยู่ครบสัญญา
 • ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต
 • สามารถลดหย่อนภาษีได้

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี,10 ปี ระยะเวลาคุ้มครอง 5ปี ,10 ปี

สามารถซื้อความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมได้ทุกแบบ ยกเว้นแบบประกันภัย แฮปปี้ รีฟันด์

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ผลประโยชน์ที่ปรากฎในเอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปโดยสังเขป เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะระบุในกรมกรรม์ที่ผู้เอาประกันซื้อ

ซื้อประกันตอนนี้

สิ่งตีพิมพ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสำคัญ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ผลประโยชน์ที่ปรากฎในเอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปโดยสังเขป เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะระบุในกรมกรรม์ที่ผู้เอาประกันซื้อ