สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลและศัลยกรรม (H&S) คืออะไร?

เป็นผลิตภัณฑ์สัญญาเพิ่มเติมที่:

 • ให้ความคุ้มครองค่ารักษาโรงพยาบาลและการผ่าตัด
 • โดยไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า 

ทำไมถึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณ?

รับรองความสบายใจของคุณ เมื่อรู้ว่า:

 • คุณและครอบครัวของคุณได้รับความคุ้มครองเมื่อเกิดการเจ็บป่วย
 • ไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้าสำหรับค่ารักษาพยาบาลและการผ่าตัด 

ตัวเลือกนี้เหมาะกับคุณถ้าคุณต้องการ

 • ความคุ้มครองสำหรับค่ารักษาพยาบาลและการผ่าตัด 
   

แบบประกันนี้ไม่เหมาะสำหรับคุณถ้าคุณต้องการ

 • ผลิตภัณฑ์ชั่วระยะเวลา 

ความคุ้มครองหลัก

 • ความคุ้มครอง
 • ไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า
 • ผลประโยชน์ถึง 180 วันต่อการเข้ารับการรักษาตัวในแต่ละครั้ง

ตัวเลือกสัญญาเพิ่มเติมเพื่อแนบกับกรมธรรม์ประกันภัยหลัก 

สงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ของบริษัท คำอธิบายเหล่านี้เป็นเพียงผลประโยชน์โดยสรุปเท่านั้น รายละเอียดทั้งหมดของข้อตกลงและความคุ้มครองจะแสดงอยู่ในกรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัย

ซื้อประกันตอนนี้

สิ่งตีพิมพ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสำคัญ

สงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ของบริษัท คำอธิบายเหล่านี้เป็นเพียงผลประโยชน์โดยสรุปเท่านั้น รายละเอียดทั้งหมดของข้อตกลงและความคุ้มครองจะแสดงอยู่ในกรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัย