สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD1-2) คืออะไร?

เป็นผลิตภัณฑ์สัญญาเพิ่มเติมที่ดูแลความคุ้มครองผู้ป่วยนอกมากถึง 30 ครั้งต่อปีโดยไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า

ทำไมถึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณ?

รับรองความสบายใจของคุณ เมื่อรู้ว่าความคุ้มครองรับรองสำหรับ:

  • การปรึกษาแพทย์โดยไม่ต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาล
  • ค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอกที่กำหนดโดยไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า

ตัวเลือกนี้เหมาะกับคุณถ้าคุณต้องการ

  • ความคุ้มครองผู้ป่วยนอก
     

แบบประกันนี้ไม่เหมาะสำหรับคุณถ้าคุณต้องการ

  • ผลิตภัณฑ์ชั่วระยะเวลา 

ความคุ้มครองหลัก

  • ความคุ้มครอง
  • ไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า
  • ความคุ้มครอง 30 ครั้งต่อปี

ตัวเลือกสัญญาเพิ่มเติมเพื่อแนบกับกรมธรรม์ประกันภัยหลัก 

สงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ของบริษัท คำอธิบายเหล่านี้เป็นเพียงผลประโยชน์โดยสรุปเท่านั้น รายละเอียดทั้งหมดของข้อตกลงและความคุ้มครองจะแสดงอยู่ในกรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัย

ซื้อประกันตอนนี้

สิ่งตีพิมพ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสำคัญ

สงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ของบริษัท คำอธิบายเหล่านี้เป็นเพียงผลประโยชน์โดยสรุปเท่านั้น รายละเอียดทั้งหมดของข้อตกลงและความคุ้มครองจะแสดงอยู่ในกรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัย