สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย (PB)

การป้องกันความเสี่ยงสำหรับคุณ ความสบายใจสำหรับคนที่คุณรัก

สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย (PB) คืออะไร?

เป็นผลิตภัณฑ์สัญญาเพิ่มเติมที่รับรอง

 • การป้องกันความเสี่ยงสำหรับคุณ
 • การสนับสนุนทางการเงินสำหรับครอบครัวของคุณ
 • เบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์หลักและสัญญาเพิ่มเติมที่แนบจะได้รับการยกเว้น
  • ในกรณีที่คุณเสียชีวิตและทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 

ทำไมถึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณ?

คนที่คุณรักได้รับการรับรองในการป้องกันทางการเงินในกรณีที่:

 • การเสียชีวิต
 • ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

ในระหว่างระยะเวลาคุ้มครองของกรรมธรรม์หลัก

ตัวเลือกนี้เหมาะกับคุณถ้าคุณต้องการ

 • การป้องกันความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยของครอบครัวของคุณ
   

แบบประกันนี้ไม่เหมาะสำหรับคุณถ้าคุณต้องการ

 • ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล 

ความคุ้มครองหลัก

เบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์หลักและสัญญาเพิ่มเติมที่แนบจะได้รับการยกเว้น ในกรณีที่คุณเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

เบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์หลักและสัญญาเพิ่มเติมที่แนบจะได้รับการยกเว้น ในกรณีที่คุณเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้ทุกแบบ ยกเว้นแบบชั่วระยะเวลา และ มั้นท์ลี่ แคร์ 

สงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ของบริษัท คำอธิบายเหล่านี้เป็นเพียงผลประโยชน์โดยสรุปเท่านั้น ข้อกำหนดความคุ้มครอง และเงื่อนไข จะระบุในกรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัย

ซื้อประกันตอนนี้

สิ่งตีพิมพ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสำคัญ

สงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ของบริษัท คำอธิบายเหล่านี้เป็นเพียงผลประโยชน์โดยสรุปเท่านั้น รายละเอียดทั้งหมดของข้อตกลงและความคุ้มครองจะแสดงอยู่ในกรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัย