สัญญาเพิ่มเติมการยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัย (WP) คืออะไร?

เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่จะยกเว้นเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์หลักในกรณีผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

ทำไมถึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณ?

คนที่คุณรักจะได้รับความคุ้มครองทางการเงินในกรณีที่คุณทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรในช่วงระยะเวลาคุ้มครองของกรมธรรม์

ตัวเลือกนี้เหมาะกับคุณถ้าคุณต้องการ

  • การป้องกันความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยของครอบครัวของคุณ
     

แบบประกันนี้ไม่เหมาะสำหรับคุณถ้าคุณต้องการ

  • ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล 

ความคุ้มครองหลัก

  • ความคุ้มครอง
  • ฟรีความคุ้มครองการยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยสูงสุด 1 ล้านบาท

สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้ทุกแบบ ยกเว้น แบบ มั้นท์ลี่ แคร์ 

สงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ของบริษัท คำอธิบายเหล่านี้เป็นเพียงผลประโยชน์โดยสรุปเท่านั้น รายละเอียดทั้งหมดของข้อตกลงและความคุ้มครองจะแสดงอยู่ในกรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัย

ซื้อประกันตอนนี้

สิ่งตีพิมพ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสำคัญ

สงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ของบริษัท คำอธิบายเหล่านี้เป็นเพียงผลประโยชน์โดยสรุปเท่านั้น รายละเอียดทั้งหมดของข้อตกลงและความคุ้มครองจะแสดงอยู่ในกรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัย