สัญญาเพิ่มเติมการยกเว้นการชำระเบี้ยประกันหลักกรณีเป็นโรคร้ายแรง (WPCI) คืออะไร?

  • ผลิตภัณฑ์สัญญาเพิ่มเติม
  • รับการยกเว้นเบี้ยประกันภัยหลักในกรณีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรงใน 46 โรค

ทำไมถึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณ?

  • ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยโดยโรคร้ายแรง

ตัวเลือกนี้เหมาะกับคุณถ้าคุณต้องการ

  • บุคคลทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 16 – 65 ปี
  • บุคคลทั่วไปที่ยังไม่เคยมีกรมธรรม์คุ้มครองโรคร้ายแรง

แบบประกันนี้ไม่เหมาะสำหรับคุณถ้าคุณต้องการ

  • บุคคลทั่วไปที่อายุต่ำกว่า 16 ปี หรือ เกิน 65 ปีขึ้นไป
  • บุคคลที่ได้รับความคุ้มครองโรคร้ายแรงเพียงพอแล้ว

ความคุ้มครองหลัก

  • ความคุ้มครองระยะเริ่มต้น
  • คุ้มครองครอบคลุมถึง 46 โรคร้ายแรง

สามารถซื้อแนบแบบประกันภัยหลักได้ทุกแบบ ยกเว้น มั้นท์ลี่ แคร์ 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ผลประโยชน์ที่ปรากฎในเอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปโดยสังเขป เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะระบุในกรมกรรม์ที่ผู้เอาประกันซื้อ

ซื้อประกันตอนนี้

สิ่งตีพิมพ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสำคัญ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ผลประโยชน์ที่ปรากฎในเอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปโดยสังเขป เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะระบุในกรมกรรม์ที่ผู้เอาประกันซื้อ