แบบประกันภัยสะสมทรัพย์ คืออะไร?

เป็นแบบประกันภัยสะสมทรัพย์ด้วย:

 • เบี้ยประกันภัยที่คุณจ่ายได้
 • มูลค่าเงินครบกำหนดสัญญา 100% ของทุนประกันภัย
 • การคุ้มครองในกรณีเสียชีวิต 100% ของทุนประกันภัย
 • สามารถลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 100,000 บาท 
 • ฟรีความคุ้มครองการยกเว้นเบี้ยประกันภัย เนื่องจากการทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 

ทำไมถึงสำคัญสำหรับคุณ

เป็นวิธีพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพในการออม ปกป้อง และรักษาความปลอดภัยให้ความมั่นคงทางการเงินของครอบครัวของคุณ เพราะเป็นไปได้ว่าอาจมีความไม่แน่นอนใดๆ เกิดขึ้น:

 • 2 ผลิตภัณฑ์ในราคาเดียว ความคุ้มครองในการประกันชีวิตพร้อมกับกรมธรรม์แบบสะสมทรัพย์
 •  การจ่ายเงินก้อนเมื่อครบกำหนดสัญญา

แบบประกันนี้เหมาะสำหรับ

 • แผนซึ่งส่งเสริมวินัยการออมทรัพย์
 • ผลประโยชน์ที่รับประกัน
   

แบบประกันนี้ไม่เหมาะสำหรับ

 • แผนออมทรัพย์ที่แท้จริง
 • ผลตอบแทนการลงทุนสูง

ความคุ้มครองหลัก

 • ผลประโยชน์ครบกำหนดสัญญา
 • ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต
 • ผลประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี
 • ฟรีความคุ้มครองการยกเว้นเบี้ยประกันภัย

ระยะชำระเบี้ยประกันภัยหลากหลายและความคุ้มครองเริ่มต้นตั้งแต่ 10, 15, 20 ปี จนถึงอายุ 55 หรือ 60 ปี 

สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้ทุกแบบเพื่อรับความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากขึ้น

สงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ของบริษัท คำอธิบายเหล่านี้เป็นเพียงผลประโยชน์โดยสรุปเท่านั้น รายละเอียดทั้งหมดของข้อตกลงและความคุ้มครองจะแสดงอยู่ในกรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัย

สัญญาเพิ่มเติมที่แนบได้

ซื้อประกันตอนนี้

สิ่งตีพิมพ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสำคัญ

สงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ของบริษัท คำอธิบายเหล่านี้เป็นเพียงผลประโยชน์โดยสรุปเท่านั้น รายละเอียดทั้งหมดของข้อตกลงและความคุ้มครองจะแสดงอยู่ในกรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัย