แบบประกันภัยสะสมทรัพย์ แฮปปี้ แคช คืออะไร?

แบบประกันภัยสะสมทรัพย์ด้วย:

 • เงินคืนรายปีสูงในระหว่างสัญญา
 • มูลค่าเงินครบกำหนดสัญญาสูงกว่าทุนประกันภัย
 • การคุ้มครองในกรณีเสียชีวิตเท่ากับหรือมากกว่าทุนประกันภัย
 • สามารถลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 100,000 บาท 
 • ฟรีความคุ้มครองการยกเว้นเบี้ยประกันภัย เนื่องจากการทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 

ทำไมถึงสำคัญสำหรับคุณ

เป็นวิธีที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพในการออมทรัพย์เพื่อความมั่นคงทางการเงินของครอบครัวของคุณ พร้อมทั้ง

 • ความคุ้มครองในการประกันชีวิต
 • กรมธรรม์แบบสะสมทรัพย์
 • เงินก้อนจ่ายออกเมื่อครบกำหนดสัญญา

แบบประกันนี้เหมาะสำหรับ

 •  แผนซึ่งส่งเสริมวินัยการออมทรัพย์
 •  ผลประโยชน์ที่รับประกัน
   

แบบประกันนี้ไม่เหมาะสำหรับ 
 

 • แผนออมทรัพย์ที่แท้จริง
 • ผลตอบแทนการลงทุนสูง

ความคุ้มครองหลัก

 • ผลประโยชน์การดำรงชีพ
 • ผลประโยชน์ครบกำหนดสัญญา
 • ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต
 • ผลประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี
 • ฟรีความคุ้มครองการยกเว้นเบี้ยประกันภัย

ระยะการชำระเบี้ยประกันภัยและความคุ้มครอง 20/10 หรือ 25/20 

สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้ทุกแบบเพื่อรับความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากขึ้น

สงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ของบริษัท คำอธิบายเหล่านี้เป็นเพียงผลประโยชน์โดยสรุปเท่านั้น รายละเอียดทั้งหมดของข้อตกลงและความคุ้มครองจะแสดงอยู่ในกรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัย

สัญญาเพิ่มเติมที่แนบได้

ซื้อประกันตอนนี้

สิ่งตีพิมพ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสำคัญ

สงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ของบริษัท คำอธิบายเหล่านี้เป็นเพียงผลประโยชน์โดยสรุปเท่านั้น รายละเอียดทั้งหมดของข้อตกลงและความคุ้มครองจะแสดงอยู่ในกรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัย