แบบประกันภัยสะสมทรัพย์ แฮบปี้ รีฟันด์ คืออะไร?

แบบประกันสะสมทรัพย์ด้วย:

 • แผนความคุ้มครองแบบสะสมทรัพย์
 • เบี้ยประกันพอเหมาะ
 • รับเงินครบกำหนดคืน 100% ของทุนประกันภัยรวมมาตรฐานรายปี
 • กรณีเสียชีวิตรับทุนประกันภัย 100%
 • เบี้ยประกันหักลดหย่อนภาษีได้ถึง 100,000 บาท
 • กรณีเสียชีวิตหลังสัญญามีผลบังคับไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • รับเงินช่วยเหลือค่าปลงศพเบื้องต้นทันทีไม่เกิน 30% สูงสุดไม่เกิน 300,000บาท

ทำไมถึงสำคัญสำหรับคุณ

เป็นวิธีที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพในการออมทรัพย์เพื่อความมั่นคงทางการเงินของครอบครัวของคุณ พร้อมทั้ง

 • ช่องทางการเก็บออมเงินที่เรียบง่าย
 • ซื้อสองผลิตภัณฑ์ในราคาเดียว – ความคุ้มครองชีวิต และ การเก็บออมเงิน
 • รับเงินก้อนโตในวันครบสัญญา

แบบประกันนี้เหมาะสำหรับ

 • บุคคลทั่วไปที่ต้องการสร้างวินัยในการเก็บออมเงิน
 • คนที่ต้องการผลตอบแทนแบบการันตี

แบบประกันนี้ไม่เหมาะสำหรับ 
 

 • คนที่มีความต้องการแผนความคุ้มครองชีวิตแบบตลอดชีพ
 • ผู้รักความเสี่ยงที่กำลังมองหาผลตอบแทนการลงทุนสูง

ความคุ้มครองหลัก

 • ผลประโยชน์ที่ได้รับกรณีอยู่ครบสัญญา
 • ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต
 • สามารถลดหย่อนภาษีได้
 • ผลประโยชน์ในการ
  ลดหย่อนภาษี
 • กรณีเสียชีวิตหลังสัญญามีผลบังคับไม่น้อยกว่า 2 ปี รับเงินช่วยเหลือค่าปลงศพเบื้องต้นทันทีไม่เกิน 30% สูงสุดไม่เกิน 300,000บาท

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี ระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปี

สามารถซื้อความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมได้ทุกแบบ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ผลประโยชน์ที่ปรากฎในเอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปโดยสังเขป เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะระบุในกรมกรรม์ที่ผู้เอาประกันซื้อ

สัญญาเพิ่มเติมที่แนบได้

ซื้อประกันตอนนี้

สิ่งตีพิมพ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสำคัญ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ผลประโยชน์ที่ปรากฎในเอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปโดยสังเขป เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะระบุในกรมกรรม์ที่ผู้เอาประกันซื้อ