แบบประกันภัยสะสมทรัพย์ ไฮ เซฟวิ่งคืออะไร?

และเป็นแบบประกันภัยสะสมทรัพย์ด้วย:

 • เบี้ยประกันภัยที่คุณจ่ายได้
 • มูลค่าเงินครบกำหนดสัญญาสูงสุด 121% ของทุนประกันภัย
 • มูลค่าสูงสุดระหว่างทุนประกันภัยหรือมูลค่าเวนคืนเงินสดหรือเบี้ยประกันภัยสะสม - 80% ของจำนวนเงินคืนสะสมที่รับไปแล้ว (ขึ้นอยู่กับแผน)
 • สามารถลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 100,000 บาท 
 • ฟรีความคุ้มครองการยกเว้นเบี้ยประกันภัย เนื่องจากการทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 

ทำไมถึงสำคัญสำหรับคุณ

เป็นวิธีที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพในการออมทรัพย์เพื่อความมั่นคงทางการเงินของครอบครัวของคุณ พร้อมทั้ง

 • ความคุ้มครองในการประกันชีวิต
 • กรมธรรม์แบบสะสมทรัพย์
 • เงินก้อนจ่ายออกเมื่อครบกำหนดสัญญา

แบบประกันนี้เหมาะสำหรับ

 • แผนซึ่งส่งเสริมวินัยการออมทรัพย์
 • ผลประโยชน์ที่รับประกัน
   

แบบประกันนี้ไม่เหมาะสำหรับ

 • แผนออมทรัพย์ที่แท้จริง
 • ผลตอบแทนการลงทุนสูง

ความคุ้มครองหลัก

 • ผลประโยชน์การดำรงชีพ
 • ผลประโยชน์ครบกำหนดสัญญา
 • ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต
 • ผลประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี
 • ฟรีความคุ้มครองการยกเว้นเบี้ยประกันภัย

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยหลากหลายและความคุ้มครองเริ่มต้นจาก 15/5, 15/10, 18/6, 18/12, 21/7, 21/14 และ 21/18

สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมเพื่อรับความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากขึ้น

สงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ของบริษัท คำอธิบายเหล่านี้เป็นเพียงผลประโยชน์โดยสรุปเท่านั้น รายละเอียดทั้งหมดของข้อตกลงและความคุ้มครองจะแสดงอยู่ในกรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัย

สัญญาเพิ่มเติมที่แนบได้

ซื้อประกันตอนนี้

สิ่งตีพิมพ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสำคัญ

สงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ของบริษัท คำอธิบายเหล่านี้เป็นเพียงผลประโยชน์โดยสรุปเท่านั้น รายละเอียดทั้งหมดของข้อตกลงและความคุ้มครองจะแสดงอยู่ในกรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัย