แบบประกันภัยสะสมทรัพย์ สมาร์ท เซฟวิ่ง พลัสคืออะไร?

และเป็นแบบประกันภัยสะสมทรัพย์ด้วย:

 • มูลค่าเงินครบกำหนดสัญญาสูงสุด 230% ของทุนประกันภัยเมื่อครบกำหนดสัญญา
 • ในกรณีที่เสียชีวิตรับมูลค่าสูงสุดระหว่างทุนประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนเงินสด หรือเบี้ยประกันภัยสะสม
 • สามารถลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 100,000 บาท 
 • ฟรีความคุ้มครองการยกเว้นเบี้ยประกันภัย เนื่องจากการทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 

ทำไมถึงสำคัญสำหรับคุณ

เป็นวิธีที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพในการออมทรัพย์เพื่อปกป้องความมั่นคงทางการเงินของครอบครัวของคุณหากมีอะไรเกิดขึ้น ด้วย:

 • 2 ผลิตภัณฑ์ในราคาเดียว ความคุ้มครองในการประกันชีวิตพร้อมกับกรมธรรม์แบบสะสมทรัพย์
 • เงินก้อนจ่ายออกเมื่อครบกำหนดสัญญา

แบบประกันนี้เหมาะสำหรับ

 • แผนซึ่งส่งเสริมวินัยการออมทรัพย์
 • ผลประโยชน์ที่รับประกัน
   

แบบประกันนี้ไม่เหมาะสำหรับ

 • แผนออมทรัพย์ที่แท้จริง
 • ผลตอบแทนการลงทุนสูง

ความคุ้มครองหลัก

 • ผลประโยชน์ครบกำหนดสัญญา
 • ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต
 • ผลประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี
 • ฟรีความคุ้มครองการยกเว้นเบี้ยประกันภัย

ระยะชำระเบี้ยประกันภัยหลากหลายและความคุ้มครองเริ่มต้นตั้งแต่ 20/5, 20/10 และ 20/15

สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมเพื่อรับความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากขึ้น

สงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ของบริษัท คำอธิบายเหล่านี้เป็นเพียงผลประโยชน์โดยสรุปเท่านั้น รายละเอียดทั้งหมดของข้อตกลงและความคุ้มครองจะแสดงอยู่ในกรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัย

สัญญาเพิ่มเติมที่แนบได้

ซื้อประกันตอนนี้

สิ่งตีพิมพ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสำคัญ

สงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ของบริษัท คำอธิบายเหล่านี้เป็นเพียงผลประโยชน์โดยสรุปเท่านั้น รายละเอียดทั้งหมดของข้อตกลงและความคุ้มครองจะแสดงอยู่ในกรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัย