คืออะไร?

 • แผนความคุ้มครองสะสมทรัพย์
 • การันตีรับเงินคืนตลอดสัญญา 960% ของทุนประกันภัย
 • เบี้ยประกันหักลดหย่อนภาษีได้ถึง 100,000 บาท
 • ฟรีความคุ้มครองพิเศษยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัย หากตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร (WP)

สำคัญอย่างไรกับคุณ

 • สร้างหลักประกันความมั่นคงทางการเงินพร้อมลดหย่อนภาษี
 • รับเงินก้อนโตในวันครบสัญญา

ใครควรมีกรมธรรม์นี้

 • บุคคลทั่วไปที่ต้องการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี พร้อมสร้างวินัยในการเก็บออมเงิน
 • คนที่ต้องการผลตอบแทนแบบการันตี

ใครไม่ควรมีกรมธรรม์นี้ 

 • คนที่มีความต้องการแผนความคุ้มครองชีวิตแบบตลอดชีพ

ควมคุ้มครอง

 • ผลประโยชน์ที่ได้รับกรณีอยู่ครบสัญญา
 • ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต
 • สามารถลดหย่อนภาษีได้
 • Free WP

ชำระเบี้ยประกันภัย 8 ปี และระยะเวลาคุ้มครอง15 ปี

สามารถซื้อความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมได้ทุกแบบ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกัน ตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ผลประโยชน์ที่ปรากฎในเอกสารนี้เป็นเพียงการสรุป โดยสังเขป เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะระบุในกรมกรรม์ที่ผู้เอาประกันซื้อ

ซื้อประกันตอนนี้

ดาวน์โหลด์โบร์ชัวร์

ข้อมูลสำคัญ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ผลประโยชน์ที่ปรากฎในเอกสารนี้เป็นเพียงการสรุป

โดยสังเขป เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะระบุในกรมกรรม์ที่ผู้เอาประกันซื้อ