ซูเปอร์เซฟวิ่งคืออะไร?

และเป็นแบบประกันภัยสะสมทรัพย์ด้วย:

 • มูลค่าเงินครบกำหนดสัญญาสูงสุด 150% ของทุนประกันภัย
 • ในกรณีเสียชีวิตรับมูลค่าสูงสุดระหว่างทุนประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนเงินสด หรือเบี้ยประกันภัยสะสม
 • สามารถลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 100,000 บาท 
 • ฟรีความคุ้มครองการยกเว้นเบี้ยประกันภัย เนื่องจากการทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 

ทำไมถึงสำคัญสำหรับคุณ

เป็นวิธีพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพในการออม ปกป้อง และรักษาความปลอดภัยให้ความมั่นคงทางการเงินของครอบครัวของคุณ เพราะเป็นไปได้ว่าอาจมีความไม่แน่นอนใดๆ เกิดขึ้น:

 • ความคุ้มครองในการประกันชีวิต
 • กรมธรรม์แบบสะสมทรัพย์
 • เงินก้อนจ่ายออกเมื่อครบกำหนดสัญญา

แบบประกันนี้เหมาะสำหรับ

 • แผนซึ่งส่งเสริมวินัยการออมทรัพย์
 • ผลประโยชน์ที่รับประกัน
   

แบบประกันนี้ไม่เหมาะสำหรับ 
 

 • แผนออมทรัพย์ที่แท้จริง
 • ผลตอบแทนการลงทุนสูง

ความคุ้มครองหลัก

 • ผลประโยชน์ครบกำหนดสัญญา
 • ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต
 • ผลประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี
 • ฟรีความคุ้มครองการยกเว้นเบี้ยประกันภัย

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยหลากหลายและความคุ้มครองเริ่มต้นจาก 15/5, 15/10, 18/6, 18/12, 21/7, 21/14 และ 21/18

สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมเพื่อรับความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากขึ้น

สงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ของบริษัท คำอธิบายเหล่านี้เป็นเพียงผลประโยชน์โดยสรุปเท่านั้น รายละเอียดทั้งหมดของข้อตกลงและความคุ้มครองจะแสดงอยู่ในกรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัย

สัญญาเพิ่มเติมที่แนบได้

ซื้อประกันตอนนี้

สิ่งตีพิมพ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสำคัญ

สงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ของบริษัท คำอธิบายเหล่านี้เป็นเพียงผลประโยชน์โดยสรุปเท่านั้น รายละเอียดทั้งหมดของข้อตกลงและความคุ้มครองจะแสดงอยู่ในกรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัย