แบบประกันภัย ซูเปอร์ สมาร์ท แอนนิวตี้ (Super Smart Annuity) คืออะไร?

แบบประกันภัยบำนาญด้วย

 • ทางเลือกของการเกษียณอายุ 55,60 หรือ 65 ปี
 • รับรายได้ประจำปีหลังเกษียณอายุ 15% ของทุนประกันภัย โดยเริ่มตั้งแต่อายุที่เริ่มรับเงินบำนาญรายปี
 • ในกรณีที่เสียชีวิตก่อนอายุที่เริ่มรับเงินบำนาญ รับมูลค่าสูงสุดระหว่างทุนประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนเงินสด หรือเบี้ยประกันภัยสะสม
 • หากเสียชีวิต ก่อนที่จะได้รับเงินบำนาญครบ 15 งวด จะมีการจ่ายมูลค่าปัจจุบันของ เงินบำนาญที่ยังจ่ายไม่ครบ 15 งวด
 • สามารถลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 300,000 บาท

ทำไมถึงสำคัญสำหรับคุณ

เป็นวิธีที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพในการออมเพื่ออนาคตของคุณซึ่ง:

 • รับประกันเงินบำนาญจนอายุ 85 ปีที่ปลอดภาษีและค่าธรรมเนียมใดๆ
 • รับรองรายได้เพื่อเพลิดเพลินไปกับการมีอายุยืนยาวของคุณ

แบบประกันนี้เหมาะสำหรับ

 • แผนออมทรัพย์ระยะยาวเพื่อใช้ยามเกษียณอายุ
 • ผลประโยชน์ที่รับประกัน
   

แบบประกันนี้ไม่เหมาะสำหรับ

 • แผนออมทรัพย์ที่แท้จริง
 • แผนความคุ้มครองตลอดชีวิต
 • ผลตอบแทนการลงทุนสูง

ความคุ้มครองหลัก

 • ผลประโยชน์บำนาญ
 • ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต
 • ผลประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี
 • ฟรีความคุ้มครองการยกเว้นเบี้ยประกันภัย

ความหลากหลายของการชำระเบี้ยประกันภัยแบบ 10, 15 ปี หรือจนกว่าอายุ 55, 60 หรือ 65 ปี

สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้ทุกแบบเพื่อรับความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากขึ้น

สงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ของบริษัท คำอธิบายเหล่านี้เป็นเพียงผลประโยชน์โดยสรุปเท่านั้น รายละเอียดทั้งหมดของข้อตกลงและความคุ้มครองจะแสดงอยู่ในกรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัย

สัญญาเพิ่มเติมที่แนบได้

ซื้อประกันตอนนี้

สิ่งตีพิมพ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสำคัญ

สงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ของบริษัท คำอธิบายเหล่านี้เป็นเพียงผลประโยชน์โดยสรุปเท่านั้น รายละเอียดทั้งหมดของข้อตกลงและความคุ้มครองจะแสดงอยู่ในกรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัย