ตลอดระยะเวลากว่า 65 ปีในประเทศไทย กลุ่มโตเกียวมารีนได้เริ่มต้นธุรกิจประกันภัยตั้งแต่ปี 2489 เริ่มด้วยประกันวินาศภัย รู้จักกันในปัจจุบันในชื่อ บมจ. โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) ในปี 2540 เพื่อเป็นคำตอบของการประกันภัยที่ครบวงจรในการตอบสนองความต้องการด้านการประกันภัยที่แตกต่างกันของคนไทย กลุ่มโตเกียวมารีนได้ขยายธุรกิจสู่การประกันชีวิตในประเทศไทย ในปัจจุบันดำเนินงานภายใต้ชื่อบริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


ธุรกิจของเรา

การประกันภัยส่วนบุคคล:
ความคุ้มครองประกันส่วนบุคคลมีหลายประเภทของความคุ้มครอง เช่น แบบตลอดชีวิต บำนาญ สะสมทรัพย์ ชั่วระยะเวลาและอุบัติเหตุส่วนบุคคล และผลิตภัณฑ์เสริมและสัญญาเพิ่มเติม เช่น ประกันชีวิตชั่วระยะเวลา, ประกันสุขภาพสำหรับทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน โรคร้ายแรง ความพิการ ฯลฯ

การประกันภัยกลุ่ม:
สวัสดิการเพิ่มเติมอื่นๆ นอกเหนือจากสวัสดิการประกันสังคมที่จัดให้กับพนักงานโดยองค์กรเอง ผลิตภัณฑ์ของการประกันภัยกลุ่มมีดังนี้ ประกันชีวิตกลุ่มที่ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลกและความคุ้มครองจากสัญญาเพิ่มเติมอื่น ๆ เช่น การประกันภัยอุบัติเหตุแบบกลุ่ม ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร และการประกันสุขภาพสำหรับผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน


ค่านิยมหลักของเรา

ความมุ่งมั่นของกลุ่มโตเกียวมารีน คือ “มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ดี”
โดยมีองค์ประกอบหลัก 3 ประการ คือ

มองไกลกว่าผลกำไร: เราทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ และสังคม

ให้ความสำคัญกับบุคลากร: เราสร้างแรงบันดาลใจและความรักความผูกพันให้พนักงานทั้งหมดของเรา

ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา: เรามุ่งมั่นในผลลัพธ์ของความสำเร็จที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


ประวัติความเป็นมาของบริษัท

2540 ก่อตั้งขึ้นภายใต้ชื่อ บริษัท ไทยเจริญประกันชีวิต จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 500,000,000 บาท
2544 เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท มิลเลียไลฟ์อินชัวรันส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ภายหลังการ ร่วมทุนกับ บริษัท โตเกียว มารีน แอนด์ นิจิโด ไฟร์ อินชัวรันส์ จำกัด และเริ่มต้นธุรกิจประกันกลุ่ม
2552 ได้รับรางวัล “บริษัทประกันชีวิตที่มีการพัฒนาการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2551” จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
2553 เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และเริ่มขยายธุรกิจในช่องทางตัวแทน พร้อมทั้งเปิดดำเนินการ 7 สาขาแรก ทั่วประเทศไทย
2554 ได้รับรางวัล “บริษัทประกันชีวิตที่มีการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2553” จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และก้าวเข้าสู่การเป็นบริษัทประกันชีวิต TOP 10 ในช่องทางตัวแทน
2557 เข้ารับพระราชทานรางวัล “เทพทอง” ครั้งที่ 15 ในฐานะ “องค์กรดีเด่น” จากสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2559 ได้รับรางวัล “บริษัทประกันชีวิตที่มีการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2558” จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

 

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่

1 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร: +662 670 1400

โทรสาร:

อีเมล:
customervoice@tokiomarinelife.co.th

เว็บไซต์:
www.tokiomarine.com/th/en