ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนความรับผิด

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการกรอกข้อมูลในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนความรับผิด

อะไรคือขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนความรับผิด?

 • การประกันภัยความรับผิดบริษัทขนส่ง/เจ้าของโกดังสินค้า

  1
 • การประกันภัความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก

  2


 • กรอกแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้ครบ (หรือรายงานอุบัติเหตุ) ตรวจสอบจนมั่นใจว่าคุณได้กรอกรายละเอียดการสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์ เตรียมหลักฐานที่ใช้สนับสนุนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของคุณเช่น รูปถ่ายทรัพย์สินที่เสียหายและ/หรือที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เสียหาย ใบสั่งปล่อยสินค้า สำเนาสัญญา/ใบเสนอราคา/ข้อตกลงและเงื่อนไขของการขนส่ง เอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของบุคคลอื่น เช่น รายงานความเสียหายด้านเทคนิค จดหมายเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ใบแจ้งว่าเป็นลูกหนี้ เป็นต้น
 • กรอกแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้ครบ (หรือรายงานอุบัติเหตุ) ตรวจสอบจนมั่นใจว่าคุณได้กรอกรายละเอียดการสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์ รูปถ่ายทรัพย์สินที่เสียหายและ/หรือที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เสียหาย เช่น จดหมายเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เอกสารที่ใช้พิสูจน์จำนวนที่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น

ต้องทำอะไรหลังจากเกิดอุบัติเหตุ

การประกันภัยความรับผิดบริษัทขนส่ง/เจ้าของโกดังสินค้า

 • แจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับการสูญเสียหรือความเสียหายซึ่งอาจจะเป็นผลในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • ถ่ายรูปการเกิดอุบัติเหตุ
 • ใช้ขั้นตอนต่างๆ ทั้งหมดเพื่อลดขอบเขตการสูญเสียหรือความเสียหาย
 • ห้ามเสนอหรือให้คำมั่นสัญญาที่จะชำระเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเรา
 • ให้ความร่วมมือกับเราและผู้เจรจาต่อรองเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทั้งหมด

 

คุณทราบหรือไม่?

เมื่อใดที่ต้องทำการรายงาน

แจ้งแผนกเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของเราทางโทรศัพท์โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ พร้อมแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการสูญเสียหรือความเสียหาย และสถานการณ์ปัจจุบัน

ควรแจ้งความเกี่ยวกับอุบัติเหตุทุกครั้งแม้ว่าไม่ทำให้เกิดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

 • วันธรรมดา (ภายใน 24 ชั่วโมง)
 • สุดสัปดาห์ &วันหยุดนักขัตฤกษ์ (ภายใน 24 ชั่วโมง)

ทำไมต้องแจ้งความ?

ถ้าหากคุณไม่รายงานเหตุการณ์ คุณอาจจะ

 •  มิเช่นนั้น คุณจะเสียผลประโยชน์/สิทธิการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดตามที่คุณมีสิทธิได้รับและ/หรือ
 • ละเลยความรับผิดชอบของคุณด้วยตัวคุณเองและบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วิธีการแจ้งความ

รายงานการเกิดอุบัติเหตุในประเทศไทย

1

แจ้งความที่สถานีตำรวจที่ใกล้ที่สุด

2

นำสำเนาใบแจ้งความมายื่นให้เรา