ทำความเข้าใจจุดแข็งของตัวคุณและใช้ประโยชน์จากจุดแข็งเหล่านั้นในสถานการณ์ทางสังคมให้พัฒนาไปข้างหน้า!

การเป็นคนที่ชอบเก็บตัวไม่จำเป็นที่จะต้องจำกัดประสิทธิภาพในการเข้าสังคมของคุณหรือความเป็นมืออาชีพในงานสังคมต่าง ๆ การพิจารณา “แผนการโจมตี” อย่างรอบครอบ ก็อาจทำให้เกิดเป็นเรื่องราวที่น่าอายในงานสังคมต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดอาการกระสับกระส่ายร้อนใจ!

อ่านเคล็ดลับด้านล่างเพื่อคนหาวิธีที่คนเก็บตัวสามารถเข้าร่วมในสังคมและสนุกไปกับกิจกรรมต่างๆ อีกด้วย:

1. ปรับความคิด

ปรับมุมมองการรับรู้คำว่า “สังคม” และ “การสร้างเครือข่าย” ของคุณ หากคุณรู้สึกเสียวสันหลังแม้เพียงได้ยินคำเหล่านี้ ให้เชื่อมโยงไปยังประสบการณ์เชิงบวกที่ผ่านมาของคุณเพื่อช่วยให้ตัวคุณรู้สึกผ่อนคลายกับสิ่งเหล่านี้มากยิ่งขึ้น

เมื่ออุปสรรคทางจิตวิทยาถูกรบกวน จงกำหนดเป้าหมายเสมือนจริงที่คุณสามารถสำเร็จได้ในกิจกรรมนั้น ๆ และเตือนตนเองถึงผลประโยชน์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวต่อตัวคุณเองหากคุณเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านั้น

จุดเริ่มต้นที่ดีคือ การกำหนดเป้าหมายการสร้างการติดต่อที่เป็นประโยชน์ในแต่ละงานที่คุณเข้าร่วม 2- 3 ราย ซึ่งความหมายของการติดต่อที่เป็นประโยชน์นั้นจะแตกต่างกันออกไปตามแต่ลักษณะธุรกิจ แต่ล้วนเป็นการก้าวไปอย่างกล้าหาญของคุณและประเมินการติดต่อด้วยการมองอย่างอิสระ

เมื่อคุณได้มีการสร้างการเชื่อมโยงเหล่านี้แล้ว ควรอนุญาตให้ตนเองออกจากกิจกรรม งานนั้นได้ หากคุณพยายามอย่างทะเยอทะยานมากเกินไป คุณอาจจะหมดสนุก หรือรู้สึกเหนื่อยล้า และในท้ายที่สุด แรงบันดาลใจในการเข้าร่วมในอนาคตของคุณอาจลดน้อยลง

2. ตั้งค่าจำกัดเวลา

ก่อนที่จะเข้าร่วมงานกิจกรรมใด ควรตัดสินใจก่อนว่าจะใช้เวลาในงานนั้น ๆ เท่าใด การกำหนดเวลาที่ “แน่นอน” จะทำให้การเข้าร่วมงานสังคมของคุณมีเป้าหมายที่แน่นอนและลดความกังวลลง

สำหรับมือใหม่ ควรให้เวลาตัวเองประมาณ 20 นาทีในการลงทะเบียน กล่าวทักทายกับผู้จัดงาน/ทีมงาน มองหาเครื่องดื่ม และพบปะกับผู้อื่นอย่างน้อย 2-3 คน (ตามที่กล่าวด้านบน) เมื่อคุณรู้สึกผ่อนคลายกับวงจรนี้แล้ว คุณสามารถปรับระยะเวลาในการเข้าร่วมตามจำเป็น ให้แน่ใจว่าคุณได้ให้เวลาตัวเองมากเพียงพอที่จะสามารถสร้างเครือข่ายได้อย่างมีคุณภาพ


บ่อยครั้ง สิ่งที่คุณต้องการก็เป็นเพียงแค่เวลา 2 – 3 นาที เพื่อปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่ และมองหาสถานที่ที่คุณรู้สึกผ่อนคลายด้วย หากคุณลองเปิดใจรับการเรียนรู้รูปแบบเหล่านี้ คุณจะต้องแปลกใจว่าบ่อยครั้งที่คุณต้องการที่จะอยู่ร่วมงานเลี้ยงเหล่านั้นได้นานกว่าที่วางแผนไว้

3. การเตรียมตัว

ก่อนที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่งานสังคมครั้งต่อไป ควรใช้เวลาเล็กน้อยคิดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการเรียนรู้จากผู้อื่น ลองตั้งคำถามสัก 2 - 3 คำถามให้พร้อมเพื่อถามเมื่อพบเจอผู้คนใหม่ ๆ อย่างเช่น “คุณเริ่มต้นทำงานหน้าที่ของคุณได้อย่างไร?” หรือ “คุณหลงใหลในสิ่งใดเป็นพิเศษ?”

หากการถามออกไปตรงๆ จะทำให้คุณรู้สึกประหม่า ก็ไม่เป็นไรที่คุณจะเขียนคำถามเหล่านี้ลงบนกระดาษและฝึกฝนไว้ก่อนล่วงหน้า นอกจากนี้ ควรคิดถึงเรื่องของคุณเองที่ต้องการแบ่งปันให้กับผู้อื่น คุณไม่สามารถคาดหวังให้ผู้อื่นเติมเต็มการสนทนาสำหรับคุณได้ทั้งหมด!

4. หาวิธีในการแสดงความสนใจและทักษะของคุณ

คนเก็บตัวมักไม่แสดงสิ่งที่ตนเองสนใจในวิธีที่คนไม่เก็บตัวกระทำ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องค้นหาวิธีในการแสดงว่าคุณมีความสนใจให้กับสิ่งใดอย่างมืออาชีพเช่นเดียวกับสิ่งที่คุณได้ประสบความสำเร็จ เพราะคนเก็บตัวหลาย ๆ คนมักจะชำนาญในการสื่อสารแบบหนึ่งต่อหนึ่ง ซึ่งมาจากการบอกเหล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ เช่น สิ่งที่คุณได้มีประสบการณ์สนุกสนานในอดีต

พยายามและนำพาบทสนทนาเข้าสู่การพูดคุยเกี่ยวกับงานของคุณ สิ่งที่คุณได้สร้างสรรค์ขึ้นมา สิ่งที่คุณประสบความสำเร็จแทนการพูดคุยกับกับเรื่องส่วนตัวของคุณ และความสนใจและความรักในงานที่คุณทำจะทำให้คุณโดดเด่นขึ้นมา การมีประวัติผลงานพร้อมในมือยังสามารถช่วยเป็นหลักฐานแบบรูปธรรมที่ดีอีกด้วย

คำนำหน้าไม่สามารถระบุความสามารถของคนเราได้ และการที่ถูกระบุว่าเป็นคนเก็บตัวก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่สามารถเข้าร่วมงานสังคมได้ ลองนำเคล็ดลับเหล่านี้ไปปรับใช้หากคุณต้องการที่จะเข้าร่วมงานสังคมมากยิ่งขึ้นไป หรืออ่านได้จากลิงค์นี้ เพื่อพบวิธีที่สามารถลดความไม่สะดวกสบายอย่างชาญฉลาด และเพิ่มผลตอบแทนในทางการงานที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางสังคม!

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

เว็ป ไซต์ นี้มีการเชื่อมโยงกับเว็ปไซต์ซึ่งมีบุคคลภายนอกเป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการ  ทั้งนี้ เป็นเพียงการอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านเท่านั้น

กลุ่ม บริษัทโตเกียวมารีนประกันภัยจึงไม่มีอำนาจ ควบคุม รับรอง รับประกัน หรือยืนยันความถูกต้อง ความเหมาะสม ความน่าเชื่อถือหรือรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลใดๆที่ปรากฎในเว็บไซต์ของบุคคล ภายนอก

กลุ่มบริษัทโตเกียวมารีนประกันภัยมิได้มีส่วน เกี่ยวข้องไม่ว่าในลักษณะใด ๆ กับเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากการเข้าชมเว็ปไซต์ของบุคคล ภายนอก