โตเกียว เฮลธ์ แคร์ แพ็คเกจ คืออะไร?

เป็นแผนความคุ้มครองชีวิต ซึ่ง:

 • แพ็คเกจเพื่อสร้างหลักประกันในชีวิตจากโรคทั่วไป และอุบัติเหตุ
 • แบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

ทำไมถึงสำคัญสำหรับคุณ

คุณสามารถ:

 • รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า
 • รับเงินเมื่อครบกำหนดสัญญา
 • กรณีชำระเบี้ยประกันด้วยบัตรเครดิต (วีซ่าและมาสเตอร์) ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตทุกปี

แบบประกันนี้เหมาะสำหรับ

 • บุคคลทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 0 – 5 ปี (สำหรับแผน1-แผน3) และ 6-65 ปี(สำหรับแผน1-แผน5)
 • บุคคลทั่วไปที่ยังไม่เคยมีกรมธรรม์

แบบประกันนี้ไม่เหมาะสำหรับ

 • บุคคลทั่วไปที่มีอายุเกิน 65 ปีขึ้นไป
 • บุคคลทั่วไปที่ได้รับความคุ้มครองจากแพ็คเกจนี้อยู่แล้ว

ความคุ้มครองหลัก

 • ความคุ้มครอง
 • ไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า
 • เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลต่อรอบปีกรมธรรม์สูงสุด 12,000,000 บาท

ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ หรือเปลี่ยนแปลงทุนประกันภัยในแพ็คเกจได้

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ผลประโยชน์ที่ปรากฎในเอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปโดยสังเขป เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะระบุในกรมกรรม์ที่ผู้เอาประกันซื้อ

ซื้อประกันตอนนี้

สิ่งตีพิมพ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสำคัญ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ผลประโยชน์ที่ปรากฎในเอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปโดยสังเขป เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะระบุในกรมกรรม์ที่ผู้เอาประกันซื้อ