สัญญาเพิ่มเติมโตเกียว เฮลธ์ แคร์ (Tokio Health Care) คืออะไร?

  • สัญญาเพิ่มเติมที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วย
  • ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในวงเงินสูงโดยไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า

ทำไมถึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณ?

คุณจะเลิกกังวลใจได้เมื่อ:

  • คุณและครอบครัวของคุณได้รับความคุ้มครองเมื่อเกิดการเจ็บป่วย
  • ไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้าสำหรับค่ารักษาพยาบาลและการผ่าตัด

ตัวเลือกนี้เหมาะกับคุณถ้าคุณต้องการ

  • ความคุ้มครองแบบชั่วระยะเวลาสำหรับผู้ชำระเบี้ยประกันภัย
  • คุ้มครองสูงสุดถึงอายุ 80 ปี

แบบประกันนี้ไม่เหมาะสำหรับคุณถ้าคุณต้องการ

  • ผลิตภัณฑ์ชั่วระยะเวลา

ความคุ้มครองหลัก

  • ความคุ้มครอง
  • ไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า
  • เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลต่อรอบปีกรมธรรม์สูงสุด 15,000,000 บาท
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ผลประโยชน์ที่ปรากฎในเอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปโดยสังเขป เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะระบุในกรมกรรม์ที่ผู้เอาประกันซื้อ

ซื้อประกันตอนนี้

สิ่งตีพิมพ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสำคัญ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ผลประโยชน์ที่ปรากฎในเอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปโดยสังเขป เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะระบุในกรมกรรม์ที่ผู้เอาประกันซื้อ