คืออะไร?

 • กรมธรรม์ประกันภัยแบบสะสมทรัพย์
 • ออมเงินระยะสั้นเพียง 1 ปี
 • การันตีรับเงินคืนทุกปีรวมสูงสุด 112.75% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น
 • เบี้ยประกันหักลดหย่อนภาษีได้ 100,000 บาท
 • ฟรีความคุ้มครองพิเศษยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัย หากตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร (WP)

สำคัญอย่างไรกับคุณ

 • ออมในระยะเวลาสั้น เพียง 1 ปี
 • มีเงินคืนจากกรมธรรม์ทุกปี
 • รวมรับผลประโยชน์จากกรมธรรม์สูงถึง 112.75% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

แบบประกันนี้เหมาะสำหรับ

 • คนที่ต้องการเก็บออมเงินในระยะสั้น
 • คนที่กำลังมองหาผลตอบแทนจากการอมเงินแบบการันตี

แบบประกันนี้ไม่เหมาะสำหรับ 
 

 • ผู้ที่ต้องการแผนความคุ้มครองชีวิตแบบตลอดชีพ

ความคุ้มครองหลัก

 • การันตีรับเงินคืนทุกปี
 • ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต
 • สามารถลดหย่อนภาษีได้
 • Free WP

ชำระเบี้ยประกันภัย 1 ปี

ไม่สามารถซื้อความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมได้

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ผลประโยชน์ที่ปรากฎในเอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปโดยสังเขป เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะระบุในกรมกรรม์ที่ผู้เอาประกันซื้อ

ซื้อประกันตอนนี้

สิ่งตีพิมพ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสำคัญ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ผลประโยชน์ที่ปรากฎในเอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปโดยสังเขป เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่าง